• Air Intake System Impact on Gas Turbine Performance 

   Sandøy, Marie Lindmark (Master thesis, 2010)
   Limitations of space and weight on offshore platforms have made gas turbines the main supplier of power in these installations. Particles escaping from the inlet air filtration systems cause fouling of the gas turbine ...
  • Analyse av våtgass strømning i kompressorløpehjul 

   Larsen, Øyvind (Master thesis, 2011)
   De fleste store felt i Nordsjøen er utbygd med tradisjonell teknologi. Fokus har i de senere år skiftet mot mindre og mer fjerntliggende felt med begrenset infrastruktur. Utvikling og drift av slike felt krever ny ...
  • Gas Compression Tool Validation 

   Strøm, Katrine Lie (Master thesis, 2011)
   A decline in field developments on the Norwegian Continental Shelf over the last years has led to an increase in tie-ins of smaller- and more stranded fields to the existing production facilities. This results in more ...
  • Gas Turbine Optimum Operation 

   Flesland, Synnøve Mangerud (Master thesis, 2010)
   Many offshore installations are dependent on power generated by gas turbines and a critical issue is that these experience performance deterioration over time. Performance deterioration causes reduced plant efficiency and ...
  • Gas Turbine Performance Deterioration 

   Verlo, Simen Berg (Master thesis, 2010)
   IToday, gas turbines are generally used to produce electricity and drive natural gas compressors on offshore installations. The performance of gas turbines is reduced gradually, and this lead to reduced production capacity ...
  • Optimal drift av kompressorer 

   Eriksen, Inger (Master thesis, 2007)
   Ved Troll Kollsnes ble ett nytt gassbehandlingstog satt i drift i 2004. Det er også blitt installert en sjette kompressor i parallell med de fem opprinnelige kompressorene. Formålet med denne oppgaven var å undersøke i ...
  • Optimal energiproduksjon 

   Brømnes, Morten (Master thesis, 2007)
   Det er laget en ytelsesmodell av GE LM2500 DLE gassturbin i HYSYS 2004.2 (Aspen Tech). Det er utviklet karakteristikker for kompressor og turbiner samt funksjoner og regulatorer for andre parametere. Nye konsepter for ...
  • Optimalisering av løpehjul for våtgass 

   Irgens, Stephen Johansen (Master thesis, 2012)
   I denne oppgaven undersøkes det muligheten for å optimalisere våtgasskompressoren til NTNU. Oppgaven studerer muligheten for å optimalisere impelleren ved å endre kappeprofil og utløpshøyde B2. I tillegg er partikler ...
  • Optimalisering av våtgass diffusor og spiralhus 

   Viseth, Thorstein Otto (Master thesis, 2012)
   Våtgasskompressorer er en ny teknologi, og kan være svaret på hvordan uprosessert gass kan transporteres til prosessanleggene. Lykkes industrien med dette kan det føre til store kostnadsbesparelser som vil gjøre marginale ...
  • Optimum Gas Transportation: Validation and Guidelines 

   Paulsen, Elisabeth Alne (Master thesis, 2008)
   The gas transport system on the Norwegian continental shelf (NCS) consists of 7 800 km of pipelines and is the largest offshore network of its kind in the world. Natural gas is processed at treatment plants in Norway, and ...
  • Stall og surge i tørr- og våtgasskompressorer 

   Dahl, Ståle (Master thesis, 2011)
   I denne oppgaven beskrives de aerodynamiske ustabilitetene kalt stall og surge. Oppgaven består hovedsakelig av tre deler. I første del gjennomgås noe fundamental teori på aerodynamikken i sentrifugalkompressorer, før ...
  • Validation of Wet Gas Surge Phenomena 

   Sørvik, Lars Andreas Øvrum (Master thesis, 2012)
   AbstractIn order to utilize the fossil resources on the Norwegian continental shelf, technology and expertise have proven to be of great importance and hence, essential for further exploration and development of new ...
  • Våtgass kompresjon: En eksperimentell og teoretisk undersøkelse av lydhastighet og støt i tofasestrømning 

   Godø, Sjur Erlend (Master thesis, 2008)
   Olje- og gassindustrien trenger forbedret kompressorteknologi for å øke produksjonen av gass. Naturgassen på gassfelt inneholder væske og dagens kompressorteknologi er ikke utviklet for å tåle slike væskemengder. Tilstedeværelse ...
  • Våtgass ytelser 

   Hanssen, Ann Sofie (Master thesis, 2007)
   Våtgassytelser
  • Wet Gas Compression: Impeller Rig 

   Amundsen, Siren Carstens (Master thesis, 2009)
   Wet gas compression technology is of great value to the oil and gas industry for boosting of unprocessed well stream and to reduce investment costs related to equipment and personnel. The growing interest in wet gas ...
  • Wet Gas Compressor Performance: A Numerical Investigation of Thermal-Equilibrium in a Centrifugal Compressor Exposed to Wet Gas 

   Mele, Erik (Master thesis, 2012)
   Wet gas compression and subsea compression technology has gained increased focus in the recent years. With aging fields on the Norwegian continental shelf and new discoveries in arctic regions, subsea compression could ...