• 2D and 3D Modeling Comparison 

   Gaidyte, Rita (Bachelor thesis, 2010)
   Many inventors and companies still use 2D drawings and are starting to realize a 3D design because 3D modeling can save time and money. In this project I am going to compare 2D and 3D drawings and modeling. 2D modeling ...
  • 3D-Printet Armering 

   Teigen, Ole Andreas; Soltani, Sayed-Masih (Bachelor thesis, 2021)
   3D-printing er en ny teknologi med mange muligheter. Denne teknologien gir mulighet for å designe og skrive ut egne strukturer som kan brukes til egnet bruksområdet. Denne studien ser på muligheten for å skape armering av ...
  • 3D-printing av betong: påvirkning av superplastiserende, silikastøv, LC3 og fiber 

   Abujayyab, Abdelrahman Bassam; Habibi, Ahmad Sohail; Miri, Jawid; Karimi, Mohammad Hassan (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom tidene har betong vært det mest brukte byggematerialet, og det stilles derfor strengere krav for bruk av dette. Flere forskningsgrupper jobber i dag for å bearbeide og videreutvikle 3D-printing eller additiv ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • 4-Punkts bøyemaskin 

   Vang, Petter (Bachelor thesis, 2020)
   Utvikling og beregning av en 4 punkts bøyemaskin for testing av stivhet i bjelker. Maskinen er utviklet for NTNU Gjøvik med hensikt å bygge maskinen og bruke den i testing av både internt lagde bjelker og elementer, men ...
  • 4D-verktøy i den norske byggebransjen 

   Bjørnstad, Julie Ekensteen; Bjørhusdal, Line Johansen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2019)
   De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering i de fleste bransjer, og byggebransjen er intet unntak. Å sammenkoble fremdriftsplan og 3D-modell har lenge vært kjent som 4D, men bruken har enda ikke fått fotfeste ...
  • 6-mannsbolig: Hammerstadgata 2, Gjøvik 

   Liodden, Svein Harald; Stensrud, Simen; Myrvold, Øyvind (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet omhandler en 6-mannsbolig tiltenkt vanskeligstilt ungdom, som er under bygging i Hammerstadgata i Gjøvik. Bygget har en grunnflate på ca 220m2 og har 3 etasjer, hvor den underste etasjen delvis er under ...
  • A Feasibility Study of Hydrogen Production at Hitra 

   Heimvik, Torbjørn; Folkestad, Ingrid Gunheim; Ingebretsen, Jesper Wimann (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringer og global oppvarming krever omstillinger i flere sektorer. Spesielt transportsektoren bidrar med store klimagassutslipp, som skyldes bruken av fossilt drivstoff. Hydrogengass er en energibærer med høy spesifikk ...
  • A Feasibility Study of Large Scale Wind Powered Hydrogen Production 

   Eikeng, Erik; Rogneby, Oscar (Bachelor thesis, 2021)
   Det er skiftende tider, og verden gjennomgår for tiden en omstilling fra en levemåte basert på fossile brenselskilder, til et fornybart og utslippsfritt samfunn. Land over hele verden viser handlingskraft i forbindelse med ...
  • A Stochastic Modelling Technique for a Multi-Component Stormwater Management Facility 

   Rugland, Lise Berit (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å teste applikasjonen av en hendelses-basert stokastisk modell for et fler-komponent overvannshåndterings system i Sørvest-Norge. Området har både infiltrasjonsflater og konvensjonelle ...
  • A study of microgrids in Norway 

   Müller, Clemens Martin; Sand, Sigrid Eliassen (Bachelor thesis, 2021)
   Kraftbehovet i Norge øker. Dette vil sannsynligvis føre til utfordringer knyttet til strømnettets leveringskvalitet og stabilitet, spesielt i avsidesliggende omr˚ader. Mikronett kan være en del av løsningen p˚a disse ...
  • A Study of Solar Power Implementation in the Norwegian Poultry Industry 

   Hembre, Kari; Kvålsvold, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
   Det er forventet at sol- og vindenergi kombinert skal utgjøre de største fornybare energikildene i fremtiden. Solteknologien har globalt opplevd et stort gjennombrudd de siste årene, og det er videre forventet en 60 % ...
  • Accuracy of Tilt-compensated GNSS-sensors using Network-RTK 

   Karlsen, Sveinung Tangen; Kristiansen, Jakob Brysting; Robertson, Stewart George (Bachelor thesis, 2021)
   GNSS-sensorar er ein sentral del av fagområdet geomatikk, problemet er ofte vatring eller punkt som ein ikkje kan vere direkte over. I denne oppgåva nyttar vi to ulike sensorar for å finne ut av kor mykje nytte ein får ut ...
  • Adaptiv autopilot 

   Haavde, Kristian.; Myklebust, Sondre.; Eikebø, Sindre. (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om autopiloter, autopilotens historie, systemoppbyggingen og autopilotens videreutvikling; adaptiv autopilot. Oppgaven inneholder informasjon om hva som skiller en adaptiv autopilot fra en konvensjonell ...
  • AddForm 2.0 - Additiv produksjon av støpeformer som skal brukes til Reaction Injection Molding 

   Engebakken, Cato; Hole, Marius Gårdsrud (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler additiv produksjon av støpeformer for prototyper og mindre serier i plast, og tar utgangspunkt i SINTEF’s tidligere AddForm prosjekt. Oppgaven ser nærmere på mulighetene og begrensninger ved ...
  • Aditro kontorbygg 

   Bagdasaryan, Maria; Olimb, Silje Marie (Bachelor thesis, 2009)
   Hovedprosjektet Aditro kontorbygg tar for seg prosjektering av bæresystem, brannprosjektering og brannisolering av stålsøyler. Kontorbygg settes opp på Mohagen i Gran kommune. Byggingen startet januar 2009 og skal være ...
  • Aktiv laststyring i mikronett 

   Lyngved, Kristian; Mickelborg, Thomas; Teigmoen, Anders (Bachelor thesis, 2019)
   Norway has a large coastal area with many islands that are provided with electricity from expensive sub-sea cables and long transmission lines. In stead of renewing existing infrastructure in remote areas, it could be cost ...
  • Alarmering via Digital Selective Calling 

   Dyb, Georg Farstad; Svorte, Markus Haram; Larsen, Marie Haugli; Åfløy, Anne Grete (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær ...
  • Alternative locations of hydrogen-factory utilising surplus energy in Hellesylt, for zero-emission maritime transport in Geiranger 

   Giske, Even Nøtland; Kroken, Stian Olsen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven har som mål å finne en god løsning for å utnytte overskuddsenergi i Hellesylt til produksjon av Hydrogen til ferjeruten Hellesylt - Geiranger. Overskuddsenergien i Hellesylt skyldes at strømnettet ...
  • Alternative metoder for plasting av sluttprodukt 

   Nielsen, Viggo (Bachelor thesis, 2020)
   Rapporten omhandler en potensiell ny strekkfilm for emballering av palletert gods, brukt i Optimars Palletizer. Formålet med oppgaven er å undersøke muligheten for å minske bruken av plast og eventuelt muligheten for å ...