Now showing items 4511-4530 of 22814

  • D-regioner i betongbruer 

   Nordlid, Magnus Berntzen; Hagen, Bjørnar Fuglaamoen (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven omhandler D-regioner i betongbruer. Rapporten fokuserer spesielt på bruk av stavmodellen i bruksgrensetilstand. Det er gjennomført et litteraturstudium av stavmodellen og beregninger for seks ulike ...
  • D-regioner i betongbruer - dimensjonering av områder med konsentrerte laster 

   Sivertsen, Kristian (Master thesis, 2015)
   I armerte betongkonstruksjoner kan det oppstå områder med ikke-lineære variasjon av tøyninger og brå spenningsvariasjoner. Disse områdene dimensjoneres ofte ved hjelp av stavmodeller, med trykkstaver i betong og strekkstaver ...
  • D-regioner i betongkonstruksjoner 

   Løvik, Mari; Waage, Kjell Henrik; Soleng, Torgrim (Master thesis, 2016)
   I konstruksjoner hvor det skjer plutselige endringer i tverrsnitt eller lastpåføring oppstår det diskontinuerlige spenningsstrømmer. Med diskontinuerlig menes en spenningsfordeling som ikke kan analyseres med bjelketeori. ...
  • DACS Report 06: Requirements and recommendations for frost durable concrete. Test methods. Overview of national and international standards, codes, committees, representative projects. 

   Shpak, Andrei; Jacobsen, Stefan (Research report, 2019)
   The report gives an overview of requirements and recommendations to frost durable concrete in standards and specifications, available to the author from a limited selection of standardization and engineering organizations ...
  • Dagbruddsalternativer i en industrimineralforekomst 

   Hilmarsen, Tor Helge (Master thesis, 2013)
   I denne oppgaven er det gjort et forsøk på å optimalisere utvidelsen av marmorbruddet til Brønnøy Kalk AS og dele det inn i pushbacker. Dataverktøyet NPV Scheduler er brukt for å generere optimaliserte bruddalternativer ...
  • Dagbruddsdesign med diskontering av kontantstrøm 

   Hjelle, Eirik (Master thesis, 2016)
   «Dagbruddsdesign med diskontering av kontantstrøm» er en masteroppgave skrevet at Eirik Hjelle. Oppgaven er utført ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Rana ...
  • Dagbruddsstabilitet i Norcem Kjøpsvik 

   Thoresen, Sverre Paulsen (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Dagbruddsområdet til Norcem Kjøpsvik er i en situasjon hvor en optimalisering av dagbruddets vegg er av interesse. Denne oppgavens mål er å undersøke total- og detaljstabilitetsforholdene for endelig planlagt ...
  • Dagens livbåter: Fin farge – falsk trygghet? 

   Hagen, Benedicte Byholt; Haugan, Thomas; Røe, Andrine (Bachelor thesis, 2023)
   Dagens konvensjonelle livbåter følger kravene LSA-koden har satt for utforming av sitteplasser. Disse kravene ble sist oppdatert i år 1997, og med dagens demografi og økende kroppsvekt undersøker oppgaven nærmere hvordan ...
  • Dalux som kvalitetssikringsverktøy i byggproduksjon 

   Jensen, Mathias; Frugård, Torbjørn; Banka, Daniel (Bachelor thesis, 2019)
   The intent of this bachelor thesis was to document how much of an impact the transition to Dalux, a digital tool for quality assurance, has had on Veidekke’s quality assurance, specifically the resource usage and the ...
  • Dam Runup and Overtopping from Waves Generated by Landslides 

   Tessema, Netsanet Nigatu (Doctoral theses at NTNU;2021:18, Doctoral thesis, 2021)
  • Dam Sarvsfossen: Optimalisert geometrisk utforming 

   Jensen, Aleksander Bjordal (Master thesis, 2014)
   Dam Sarvsfossen er en dobbeltkrum hvelvdam som ble ferdigstilt våren 2014 i Bykle kommune. Otra Kraft DA er byggherre for den 42 meter høye inntaksdammen. Dammen har som hensikt å heve vannstanden i Sarvsjuvet med 40 meter, ...
  • DAM STORLIVATNET FLOMLØP - MODELLFORSØK FOR NYTT FLOMLØP 

   Gjerde, Baard Aasmund Utvik (Master thesis, 2017)
   Med grunnlag i revurdering og nye flomberegninger for dam Storlivatnet i Sauda, må flomavledningskapasiteten økes for å tilfredsstille krav fra NVE. I den forbindelse skal det bygges en labyrintterskel med sidekanal og ...
  • Dam Strandevatn - Modellforsøk av nytt flomløp 

   Trongkleiv, Hans Erik (Master thesis, 2018)
   Etter revurdering av flomløpet og nye flomberegninger utført av Multiconsult i 2012 for dam Strandevatn i Hol er det bestemt at flomavledningskapasiteten må økes for å tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften. Det ...
  • Dam Vasslivatn - Modellforsøk for undersøking av kapasiteten til flomløpet 

   Natvik, Eirik Vee (Master thesis, 2014)
   Flomløpet til dam Vasslivatn i Hemne kommune i Sør-Trøndelag er eit lukka flomløp med overløpsterskel, sjakt, tunnel og utløp i nedstraums elv. Modellstudiar på flomløpet er tildegare blitt gjennomført i både master- og ...
  • DAM VASSLIVATN: MODELLFORSOK FOR UNDERSOKELSE AV KAPSITETEN TIL FLOMLOPET 

   Roe, Magnhild (Master thesis, 2013)
   Flomløpet til dam Vasslivatn i Hemne kommune i Sør-Trøndelag er et lukka flomløp med overløpsterskel, sjakt, tunnel og utløp i nedstrøms elv. Dammen eies av TrønderEnergi. Revurdering av dammen i 2011 fastslo at flomløpet ...
  • Dam-Break Waves’ Hydrodynamics on Composite Bathymetry 

   von Häfen, Hajo; Krautwald, Clemens; Bihs, Hans; Goseberg, Nils (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Among others, dam-break waves are a common representation for tsunami waves near- or on-shore as well as for large storm waves riding on top of storm surge water levels at coasts. These extreme hydrodynamic events are a ...
  • Damage and Failure in an X65 Steel Pipeline Caused by Trawl Gear Impact 

   Kristoffersen, Martin; Børvik, Tore; Langseth, Magnus; Hopperstad, Odd Sture; Ilstad, Håvar; Levold, Erik (Chapter, 2013)
   Offshore pipelines subjected to accidental impact loads from trawl gear or anchors may experience large global deformations and large local strains, creating a complex stress and strain history. In this study experiments ...
  • Damage assessment for GRP submerged buoyancy 

   Duus, Andre (Master thesis, 2016)
   Submerged buoyancy is used for many different subsea applications, especially with reliving connections between the seabed and surface installations. As CSUB specialises in composites structures for subsea installations, ...
  • Damage Assessment of Sevan 1000 FPSO Subjected to Impacts from Shuttle Tankers 

   Hagen, Stian Arneborg (Master thesis, 2018)
   Floating, production, storage and offloading (FPSO) units are the only viable option for oil and gas production in deep waters. Shuttle tankers are normally employed for cargo transfer because they are the most practical ...
  • Damage Assessment of Sevan FPSO Subjected to Impacts From Shuttle Tankers 

   Ma, Meilin (Master thesis, 2014)
   Platform-ship collisions are fortunately rare events, but as the development of the offshore and oil industry and the gradually frequently used offloading operation, accidents become more and more frequent. The consequences ...