• Covid-19 sin påvirkning på kontorarbeidsplassen 

      Ryfetten, Anne Marte (Master thesis, 2021)
      I denne studien har formålet vært å undersøke påvirkningen Covid-19 har hatt på kontorarbeidsplassen. Pandemien har vist at arbeidstilnærminger som remote work og hybride metoder fint lar seg gjennomføre med gode resultater. ...