• Optimal vedlikeholdsstrategi for verdibevaring av næringsbygg 

      Rolfsen, Marianne (Master thesis, 2011)
      Flere kommersielle aktører i markedet gir jevnlig ut rapporter hvor de vurderer eiendomsmarkedet ut ifra leieinntekter, avkastningskrav og makroøkonomien og det er bred enighet om at dette er viktige variabler i ...