• Optimal drift av bygg 

      Reiersen, Tore (Master thesis, 2012)
      Det fremheves ofte at det er et vedlikeholdsetterslep på bygg eller infrastruktur. Hvorfor vedlikeholdsetterslepet har oppstått kan være sammensatt, men den allmenne oppfatning er at dette skyldes manglende vedlikehold. Kanskje ...