• Sykkel i Haugesund: Tiltak for økt sykkelandel 

      Alstadsæther, Tom André (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse som er utført blant 767 personer med arbeidsplass i eller nær Haugesund sentrum. Spørreundersøkelsen handlet hovedsakelig om tiltak som kan øke sykkelandelen i Haugesund ...