• Prosjekteringsledelse i sirkulær økonomiske byggeprosjekter 

   Aksnes, Gyri Westgaard; Eggan, Margrethe Køhler (Master thesis, 2021)
   Formålet med masteroppgaven er å kunne bidra til ny kunnskap om sirkulær økonomi i byggebransjen og hvilken sentral rolle prosjekteringsledelsen kan ha for å støtte opp om dette. På bakgrunn av dette har denne problemstillingen ...
  • Prosjekteringsledelse i sirkulær økonomiske byggeprosjekter 

   Aksnes, Gyri Westgaard; Eggan, Margrethe Køhler (Master thesis, 2021)
   Formålet med masteroppgaven er å kunne bidra til ny kunnskap om sirkulær økonomi i byggebransjen og hvilken sentral rolle prosjekteringsledelsen kan ha for å støtte opp om dette. På bakgrunn av dette har denne problemstillingen ...