• Planlegging og utforming av sosialt bærekraftige nabolag i Trondheim 

   Aas-Eng, Mari Buttingsrud; Johannessen, Sofie (Master thesis, 2023)
   I dag skal byer utvikles bærekraftig, noe som er sterkt forankret i nasjonale og lokale mål. En bærekraftig byutvikling omfatter tre ulike dimensjoner, hvor alle er gjensidig avhengig av hverandre for å skulle oppnå en ...
  • Planlegging og utforming av sosialt bærekraftige nabolag i Trondheim 

   Johannessen, Sofie; Aas-Eng, Mari Buttingsrud (Master thesis, 2023)
   I dag skal byer utvikles bærekraftig, noe som er sterkt forankret i nasjonale og lokale mål. En bærekraftig byutvikling omfatter tre ulike dimensjoner, hvor alle er gjensidig avhengig av hverandre for å skulle oppnå en ...