• Hvilke kvaliteter og egenskaper bør et seniorsenter inneholde? 

      Aannestad, Fride (Master thesis, 2011)
      Strategisk arealforvaltning er å utnytte arealene kreativt og kunne endre de etter som behovet i brukergruppen forandres. Dette betyr også mye for verdiskapning, effektivitet, innovasjon og attraktivitet for kjernevirksomheten ...