• Bærekraftig boligutvikling 

      Åsgård, Harald (Master thesis, 2020)
      Studiens formål har vært å kaste lys på følgende problemstilling: «Hvordan drive frem en bærekraftig boligutvikling?». For å belyse dette har det blitt gjennomført syv dybdeintervjuer, med den hensikt å identifisere hva ...