Now showing items 1-20 of 2900

  • ICONOGRAPHY AND RITUAL - A Study of Analytical Perspectives 

   Sinding-Larsen, Staale (Book, 1984)
  • Status for Livssyklusvurderinger og Miljøriktig Produktutvikling i Norge og Norden 

   Hanssen, Ole Jørgen; Støren, Kristin (Research report, 1998)
   Rapporten gir et sammendrag av aktivitetene og erfaringene fra livssyklusvurderinger og miljøriktig produktutvikling i Norge og Norden. En kartlegging blant de viktigste LCAinstitusjonene og industribedriftene dokumenterte ...
  • Ecodesign education and activities at the Norwegian University of Science and Technology 

   Jakobsen, Mette Mo; Boelskifte, Per; Brattebø, Helge; Støren, Sigurd (Chapter, 1998)
  • A Multi-Criteria Decision-Making Method for Solar Building Design 

   Andresen, Inger (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2000:23, Doctoral thesis, 2000)
   The background for this thesis is based on the assumption that the success of solar buildings relies on the assessment and integration of all the different design objectives, called criteria. These criteria are often quite ...
  • Sykkelfix. En nettbutikk for Oslo Sportslager as. 

   Andersen, Lars H.; Strømdah, Robert; Svegård, Anders; Valseth, Tor Harald (Bachelor thesis, 2001)
   Vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik har vært å utvikle et nettsted med butikkløsning for Oslo Sportslager. Nettbutikken skulle være enkel å oppdatere uten at man trengte å ha inngående datakunnskap om web eller ...
  • A Strategic Approach to Adaptability in Office Buildings 

   Blakstad, Siri Hunnes (Dr.ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:97, Doctoral thesis, 2001)
   This thesis, “A Strategic Approach to adaptability in office buildings”, is the result of a doktor ingeniør-project financed by a NBI project called “Buildings in a life cycle perspective”. The work was carried out at the ...
  • Rett virksomhet på rett sted : om virksomheters transportskapende egenskaper 

   Strømmen, Kathrine (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:14, Doctoral thesis, 2001)
   Økende transportarbeid med bil har uheldige konsekvenser Siden bilen ble frigitt i 1960 har det vært en stor vekst i transportarbeid med bil. Denne trafikken har en rekke uheldige konsekvenser, f.eks. stort energiforbruk, ...
  • Playstation-portal 

   Amundsen, Kristoffer Emil; Kristiansen, Thorgrim (Bachelor thesis, 2001)
   Prosjektet er utviklet for at spillentusiaster skal kunne kjøpe og selge sine spill og sitt utstyr på Internett. Her finnes også spillomtaler, tips og søkefunksjoner slik at medlemmene kan finne sine favoritter. De kan ...
  • netGIMP 

   Alexander, Kvam; Bjørn, Nyland; Bjørn, Reiten; Øystein, Huse (Bachelor thesis, 2001)
   netGIMP er internett verktøy for manipulasjon av bilder. Selve serverdelen av programmet er utviklet for GNU/ Linux plattformen. Klient delen skal derimot kunne kjøres på alle maskiner uavhengig av hvilke operativsystem ...
  • Digital fotografi og heldigitale originaler 

   Iversen, Bent Are; Krogsrud, Sverre S. (Bachelor thesis, 2001)
   Dette prosjektet har følgende oppgaver: 1. Heve den generelle kunnskapen om digitalfotografi 2. Øke interessen for, og minke skepsisen til digitalfotografi 3. Være en avlastning til Canons kundestøtte som kan henvise ...
  • PBL-97 i et huseierperspektiv : hvordan bedre dialogen mellom berørte parter og lovgiver i plan- og bygningslovprosessen? 

   Horjen, Johan Fredrik (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:77, Doctoral thesis, 2001)
   Den 1. juli 1997 trådte en omfattende revisjon av Plan- og bygningsloven (PBL-97) i kraft. Den 1. juli 1997 trådte en omfattende revisjon av Plan- og bygningsloven (PBL-97) i kraft. Det ble innført nye regler for ansvar, ...
  • Boligen som grunnlag for bærekraftig forbruk 

   Holden, Erling (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:115, Doctoral thesis, 2001)
  • Web site for GAIN 

   Brænden, Stig; Gjerde, Stian; Hansen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   The project started with an inquiry from GAIN, Graphic Arts Intelligence Network, on the September 26. 2000. GAIN currently has a website that is static, and is not functioning in a satisfying way. The desire is therefore ...
  • Internett-portal til publiseringsbransjen i Norge 

   Holmen, Anne Marit; Olsen, Jill-Hege; Skjærstad, Tone (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven går ut på å lage en funksjonell prototype på en internett portal for publiseringsbransjen i Norge, med vekt på tilrettelegging for dynamisk publisering. Her er det lagt mest vekt på funksjonalitet framfor form ...
  • Redesign av et vitenskapelig tidsskrift 

   Fasbender, Cecilie; Olsen, Monica (Bachelor thesis, 2002)
   Hvordan utarbeide et design som signaliserer at Norsk medietidsskrift er et veletablert og anerkjent akademisk/vitenskaplig tidsskrift? Designet må forholde seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder denne ...
  • Reducing Disaster Vulnerability through Local Knowledge and Capacity. The Cace of Earthquake Prone Rural Communities in India and Nepal. 

   Jigyasu, Rohit (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:73, Doctoral thesis, 2002)
   This dissertation investigates the past and present status of local knowledge, skills and capacity of rural communities in India and Nepal for reducing their vulnerability to earthquakes. Disaster vulnerability is investigated ...
  • IBM prototyp for Web Services 

   Mangseth, Frode; Tøsse, Stein Tore (Bachelor thesis, 2002)
   I dagens samfunn blir det stadig viktigere å kunne tilby tjenester på Internett, og ikke minst det å kunne bruke dem. E-handel, handel over Internett, blir for mange mer og mer vanlig. Dette gjør at det stilles strenge ...
  • Telepresence : en dynamisk webside og interaktiv CD-ROM 

   Bjerke, Cecilie; Brenna, Marthe; Hovden, Lene; Soltvedt, Bjørn Christian (Bachelor thesis, 2002)
   Vi fikk i oppgave å lage en ny web side for nettverksbasert multimedia. Denne nye siden skal være dynamisk med muligheten for administrator å opprette nye sider med tekst og bilder, redigere gamle sider, legge ut ...
  • KDE-administrasjon 

   Kolstad, Morten; Myrberg, Thomas Blokhus; Storløkken, Roger Ritter (Bachelor thesis, 2002)
   For en bruker som tidligere bare har brukt MS Windows, er det en stor overgang å gå fra Windows til og skrivebordsmiljøet KDE. Dette prosjektet har hatt som mål å lette denne overgangen for brukerne, og gjøre dem kjent ...
  • Grafisk profil for Norsk Ynglingklubb 

   Hansen, Hildegunn Lauve; Skogdalen, Beate Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hovedprosjektet har hatt følgende problemstilling: Gi Norsk Ynglingklubb en ny grafisk profil. Dette vil innbære ny logo, informasjonsbrosjyre for NYK, forslag til nytt tittelhode og design for medlemsbladet Styrbord ...