Show simple item record

dc.contributor.authorBaksetersveen, Camilla
dc.contributor.authorStavseth, Julianne
dc.contributor.authorSundvor, Tone
dc.date.accessioned2014-08-26T08:28:12Z
dc.date.available2014-08-26T08:28:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218088
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Bekymringer og engstelse kan oppstå hos barn og ungdommer når de skal innlegges på sykehus for å få stomi. Tidligere forskning viser at informasjon kan bedre den postoperative fasen til barn og ungdommer med stomi. Hensikt: Hensikten er å forstå hva stomiopererte barn, ungdom og deres foreldre anser som viktig i prosessen før og etter operasjon, og hvordan sykepleier ved bruk av tiltak og metoder kan bidra til å skape trygghet i tiden før og etter stomioperasjonen. Metode: Litteraturstudie som bygger på forskningsartikler. Søkeord som “child”, “parents”, “adolescent”, “nurs*” og “ostomy” ble benyttet. Resultat: Funnene viste at stomiopererte barn og ungdom opplevde manglende informasjon i både pre- og postoperativ fase. Konklusjon: Gjennom relevant og tilpasset informasjon og veiledning fra sykepleier, opplever stomiopererte barn, ungdommer og deres foreldre trygghet.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Worries and anxiety can occur to children and adolescents when they are admitted to the hospital to receive a stoma. Previous research shows that providing information before the operation can improve the postoperative phase. Aim: To understand what children, adolescents and their parents need to know before and after a stomasurgery. As well as how nurses, by using measures and methods, can create the feeling of security in the time before and after the surgery. Method: Literature review based on scientific research papers. Keywords like "stoma," "children," "parents", "adolescent", "nurs*" and "ostomy" were used. Results: The findings showed that children and adolescents with a stoma received a lack of information in the time before and after the surgery. Conclusion: Children and adolescents with stoma and their parents, will through relevant and customized information and guidance by nurses experience security.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectstomi, barnnb_NO
dc.titleVeiledning og informasjon til stomiopererte barn og ungdommernb_NO
dc.title.alternativeInformation and guidance to children and adolescents with a stomanb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record