Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJakobsen, Janne Merethe
dc.contributor.authorLysaker, Stine Gaaserud
dc.contributor.authorMurad, Novin Kheireddin
dc.date.accessioned2014-07-24T07:09:29Z
dc.date.available2014-07-24T07:09:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198241
dc.description.abstractNORSK: Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke forhold som påvirker den indre motivasjonen hos de ansatte, i en bedrift. Vi har valgt å fokusere på tre faktorer som vi mener er viktige for denne typen motivasjon. Disse faktorene er lederen, arbeidsmiljø og arbeidsoppgavene. Vi har samarbeidet med og gjort våre undersøkelser på DNB Kundesenter, avdeling Gjøvik. Datainnsamlingen har vært gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse til de ansatte og flere kvalitative ustrukturerte intervjuer med teamlederne. Vi ser på de forskjellige motivasjonsteoriene i sammenheng med jobb og har spisset dette mot den indre motivasjon. Vi har sett på hvilken rolle lederen spiller inn i den ansattes motivasjon. Er lederen kun en autoritær person den ansatte må forholde seg til, eller er det viktig med en engasjerende leder? Videre har vi sett på hvor mye arbeidsmiljø har å si for den ansattes indre motivasjon, med andre ord hvor viktig er det med gode kollegaer og et miljø hvor de ansatte føler seg trygge. Til slutt ser vi på hva selve arbeidsoppgaven har å si på motivasjonen og at de i seg selv kan være motiverende. Konklusjonen i hovedproblemstillingen vår er at alle de tre faktorene spiller en sentral rolle. Det vil si at om en av faktorene er fallende, vil også de andre ha tendenser til å falle. Med dette konkluderer vi med at alle de tre faktorene vi belyser rundt indre motivasjon har stor innvirkning på denne motivasjonen.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: The purpose of this bachelor thesis is to shed light on the factors which affect and makes an influence on employee’s intrinsic motivation at work. We have chosen to focus on three factors that we believe are important, and that will be the leader, the work environment and work tasks. We have worked with DNB call center in Gjøvik, location Thomasdalen. Data that has been used in this assignment has been retrieved through a quantitative survey sent to all the employees and also some unstructured interviews with the managers. We take a look at the different motivation theories in a job perspective where we focus on intrinsic motivation. We have looked at what role the leader have in the employee’s motivation. Is the leader only an authoritarian person you have to respond to? Or is it important that the leader is enthusiastic? Further more, we have looked at to which extent the work environment affect the employee’s motivation, and that it is important to have good colleagues and to feel safe with them. Finally, yet importantly, we look at how much the work tasks on its own affects the motivation, and how they alone can be a source of motivation. Our conclusion is that all of the three factors does make an important role. If one or two of the factors are weak or absent it will affect the others to fade. So with this we conclude that all of the three factors we write about when it comes to intrinsic motivation does make a big impact on the employees motivation.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectindre motivasjon, ledelse, arbeidsmiljønb_NO
dc.titleHvilke faktorer påvirker den indre motivasjonen hos de ansatte?nb_NO
dc.title.alternativeWhich factors affects the intrinsic motivation of the employees?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel