Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBråstad, Kim Stian
dc.contributor.authorGodtland, Rune
dc.date.accessioned2009-10-06T09:32:15Z
dc.date.issued2009-10-06T09:32:15Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148954
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg temaet merkeposisjonering. Avhandligen tar utgangspunkt i to forskningsspørsmål, hvilke sentrale perspektiver på merkeposisjonering eksisterer i faglitteraturen? og hvilke perspektiver på merkeposisjonering gjør seg gjeldende i norske bedrifter? Den har derfor fått tittelen Merkeposisjonering i norske bedrifter og i faglitteraturen: En komparativ analyse. Målet med avhandlingen har vært å sammenligne de mest sentrale perspektivene på merkeposisjonering i faglitteraturen med posisjoneringstankegangen som eksisterer i norsk næringsliv. Merkeposisjonering er et fagområde som har hatt en sterkt utvikling de siste tiårene og er et sentralt tema i forbindelse med merkevarebygging. Det finnes flere perspektiver på merkeposisjonering i faglitteraturen, og de mest sentrale av disse perspektivene besvarer avhandlingens første forskningsspørsmål. Dette er perspektivene til forfatterne Jean Nöel Kapferer, Al Ries og Jack Trout, Kevin Lane Keller, David A. Aaker og Magne Supphellen. Avhandlingens andre forskningsspørsmål ble besvart på bakgrunn av en empirisk studie. Gjennom en kvalitativ og kvantitativ spørreundersøkelse ble det samlet inn data fra 67 av Norges 500 største bedrifter. Studien har avdekket en rekke interessante funn om hvordan norske bedrifter tenker merkeposisjonering. Inntrykket er at bedriftene ennå har en del å lære om hvordan de posisjonerer sine merker, og resultatene viser at de fleste forstår og anvender mange av prinsippene som går igjen i faglitteraturen. Funnene fra den empiriske undersøkelsen ble videre sammenlignet med de teoretiske perspektivene fra faglitteraturen. Det ble lagt vekt på hvilke styrker og svakheter bedriftene har i forhold til teorien, og som en avslutning blir det presentert noen oppsummerende retningslinjer for posisjonering. Dette er den første studien som gjøres på dette området og denne avhandlingen kan ses på som et innledende forskningsarbeid for fremtidige studier. Konklusjonen er at det trengs mer forskning for å kunne si noe mer konkret om norske bedrifters posisjoneringstankegang sett i sammenheng med faglitteraturen.en
dc.format.extent697604 bytes
dc.format.extent114064 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.titleMerkeposisjonering i norske bedrifter og i faglitteraturen : en komparativ analyseen
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel