Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFossum, Kristian
dc.date.accessioned2013-11-07T17:52:24Z
dc.date.available2013-11-07T17:52:24Z
dc.date.issued2013-11-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148930
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke samarbeidsrelasjoner mellom SMB og FoU-miljø i Trøndelag, der følgende problemstilling er utarbeidet: ”Hvilke barrierer og konflikter hindrer SMB i Trøndelag fra å involvere seg i samarbeid med institutter og utdanningsinstitusjoner med tanke på FoU, og hvordan kan de reduseres?” Denne problemstillingen er belyst av teori med rot i det ressursbaserte og kunnskapsbaserte perspektivet for å forklare bedrifters hensikter og motivasjoner til å søke ut over sine egne grenser, og utforske miljøet rundt seg ved å etablere interorganisatoriske relasjoner med miljø for forskning og utvikling. For å svare på problemstillingen er det utarbeidet en case basert på eksisterende utfordringer hos VITEC AS som holder til på Verdal. VITEC er i ferd med å etablere et samarbeid med ROBOTNOR, et senter for FoU, for å utvikle kompetansen og sørge for kunnskapsutvikling angående to sveiseroboter hos VITEC. For å samle data til caset er det hentet informasjon fra flere analyseenheter i form av ledere for SMB på den ene siden, og representanter fra FoU-miljø på den andre. I form av 9 semistrukturerte intervjuer gjennomført med en kvalitativ metodikk er det fokusert på respondentenes tidligere erfaringer og holdninger til samarbeid mellom SMB og FoU-miljø. Tillit er en barriere og en forutsetning for at et samarbeid skal fungere. De involverte må vektlegge oppbygging av tillit, og kunne bruke det som en styringsmekanisme for å legge til rette for vekst av gode relasjoner. Videre er det viktig at motivasjonen for å inngå samarbeidsprosjekter er den riktige, og at partene har forståelse for og innsikt i hverandres intensjoner for prosjektet slik at det opprettes en synergi mellom de forskjellige interessene. Viktigheten av at det foregår organisatorisk læring i samarbeidsprosjektet kan ikke undervurderes, og må prioriteres ved å sette fokus på å utvikle en absorberende kapasitet som er nødvendig for å kunne anerkjenne og implementere kunnskap fra eksterne kilder.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleSamarbeidsrelasjoner mellom SMB og FoU-miljø : en undersøkelse av barrierer og konflikter for bærekraftig samarbeidno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumbervi, 76 s. : illno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel