Show simple item record

dc.contributor.authorWestby, Lars-Martin Palm
dc.date.accessioned2011-10-12T10:32:32Z
dc.date.available2011-10-12T10:32:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144136
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven gir innledningsvis en innføring i dagens utfordringer for Forsvaret knyttet til å forholde til en stadig større mengde informasjon, og basert på dette fatte raske og korrekte beslutninger. Deretter gis en innføring i begreper og den organisasjon som har tatt del i oppgavens forskningsarbeid, Forsvarets Taktiske Datalink avdeling. Etter redegjørelse for forskningsspørsmålene, som danner utgangspunkt for utprøvning av en wiki i en hierarkisk strukturert organisasjon, ser oppgaven nærmere på de ulike forhold knyttet til hvordan Forsvaret i dag forholder seg til informasjon i deres intranett FISBasis. Deretter gis en redegjørelse for wikier, og relevant forskningslitteratur knyttet til anvendelse av disse i bedrifter og organisasjoner. Som bakgrunn for oppgaven redegjøres det også for hvordan test-wikien ble satt, og det gis en beskrivelse av dens innhold.en_US
dc.description.abstractENGELSK: The thesis provides an initial introduction to today's challenges for the Armed Forces related to the increasing amount of available information, and the challenges related to make efficient and correct decisions based on a information-overloaded basis. Then the report will give an introduction to the concepts and the organization has taken part in the research, the Tactical Data Link department (TDL). After an explanation of the research questions that form the basis for the experiment with the wiki in a hierarchically structured organization, information are given on different aspects related to how the Armed Forces today relate to information in their own intranet, FISBasis. Then the thesis gives an explanation of the concepts of wikis, and relevant research literature, regarding the use of wiki’s in a corporate setting. There is also given a background for how the test-wiki was setup, and what kind of information it contains.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmediatechnologyen_US
dc.titleWiki i Forsvareten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423en_US
dc.source.pagenumberXII, 84 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record