Show simple item record

dc.contributor.authorElverum, Frode
dc.date.accessioned2008-04-02T06:43:53Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144106
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven har dreid seg om å undersøke hvor god en taktil mus er som verktøy for blinde mennesker for å lese digitale audiotaktile kart fra en PC. Ved å distribuere kartene via internett til brukerne og deretter lese dem ved hjelp av den taktile musen er håpet at de skal få lettere tilgang til taktile kart. På den måten kan de forberede seg bedre i forkant av en orienteringssituasjon på et fremmed sted. I dagens samfunn legges det ikke særlig til rette for at blinde mennesker skal kunne få et innblikk i hvordan en bygning er utformet før de gjør sin entre. Ved å gjennomføre trening i forkant kan de få et innblikk i hvordan området er utformet og dermed på en bedre måte vite hva som venter dem i den forestående orienteringssituasjonen. I dagens teknologiske samfunn blir det mer og mer vanlig å søke frem informasjon via internett, og online distribusjon av taktile kart er en enkel og kostnadseffektiv måte å nå brukerne på. For å lese disse kartene digitalt kan man benytte en taktil mus. Formålet med denne oppgaven er derfor å undersøke og analysere hvorvidt en taktil mus er egnet til å la blinde og synshemmede mennesker lese audiotaktile plankart over bygninger i forkant av en orienteringssituasjon. Innledningsvis ble det gjennomført litteraturstudier samt intervjuer med syns- og mobilitetspedagoger, kartdesignere og blinde mennesker for å danne det teoretiske fundamentet omkring synshemming og orientering, taktile kart og bruk av taktil mus for å lese disse kartene digitalt. For å finne ut hvorvidt en taktil mus er egnet for å la blinde og synshemmede mennesker lese taktile kart digitalt ble det gjennomført en brukertest med fire blinde mennesker som testet ut en utvalgt taktil mus på to ulike taktile kart. Resultatene fra brukertesten tyder på at en taktil mus er god som verktøy for å lese grafikk og tilegne seg kunnskap om hva som befinner seg på en dataskjerm, men den har klare svakheter når det gjelder å lese taktile kart. Den mest fremtredende er at man kun kan se en liten del av kartet til enhver tid, og dermed blir det vanskeligere å danne seg en totaloversikt over kartet enn om man skulle lest et tilsvarende kart analogt på papir. Opplevelsen av å bruke den taktile musen for å lese taktile kart var likevel en positiv opplevelse for deltakerne, og totalinntrykket er at denne måten å gjøre det på kan ha noe for seg om taktile kart blir produsert og gjort tilgjengelig via internett.no
dc.description.abstractENGELSK: Today’s society does not support blind and visually impaired people trying to gain an overview of a building before they make their entrance. By practicing beforehand, they can gain this overview and with that be better prepared for what is expecting them in the new situation. In today’s technological society there is usual to find information on the Internet, and online distribution of maps is a simple and cost-effective way to reach the users. By distributing tactile maps this way and then letting the users read them digitally by a tactile mouse, the hope is to improve access to tactile maps and thereby make blind and visually impaired people able to prepare themselves better for a forthcoming orientation situation. The aim of this report is thus to examine and analyze whether a tactile mouse is suitable as a tool for letting blind and visually impaired people read audiotactile building maps from a computer. Initially, a state of the art study was carried out, in conjunction with interviews of mobility experts, map designers and blind people. This was done to form a theoretical background to the field of visual impairment and orientation, tactile maps and the use of tactile mice to read these maps digitally. To find out whether a tactile mouse is a suitable tool for blind and visually impaired persons in reading tactile maps, an experiment was carried out. This experiment involved four blind people testing a selected tactile mouse on two different audiotactile maps. The outcome of the experiment indicates that a tactile mouse is a good tool for the reading of digital graphics and for acquiring knowledge about what a monitor displays. However, there are some clear weaknesses when it comes to using the mouse for reading maps. The most obvious one is that the user can only view a small part of the map at a time, and thus will have considerable trouble forming a complete overview of the map compared to reading the same map in an analog format on paper. Still, the experience of using the tactile mouse to read tactile maps was positive, and the general impression seems to be that reading tactile maps this way is highly reasonable if tactile maps will be produced and made available via the Internet.en
dc.format.extent554862 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectinteraktiv karten
dc.subjecttaktil karten
dc.subjecttaktil musen
dc.titleBruk av taktil mus til utforsking av audiotaktile karten
dc.title.alternativeUsing a tactile mouse to explore audiotactile mapsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record