Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakke, Arne Magnus
dc.date.accessioned2008-04-02T08:58:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144096
dc.description.abstractNORSK: I enkelte sammenhenger er det aktuelt å arbeide direkte på de spektrale reflektansfordelingene til forskjellige overflater, i stedet for å bruke forenklede fargemodeller. Dette kan skyldes at man har et ønske om å ta hensyn til forskjellige lyskilder, eller at man vil analysere overflatens reflekterende egenskaper. De kontinuerlige fordelingene representeres ved å beskrive spektre med et visst antall komponenter, og en visning av spektrale data må ta hensyn til at dimensjonen til det resulterende datasettet kan bli høyt. Denne kompleksiteten medfører også at analyse av tallmaterialet blir vanskelig. Dette betyr blant annet at man har hatt problemer med å finne svar på om en enhet kan reprodusere et gitt fargespektrum. Vi vil presentere en metode for visualisering av spektrale fargeomfang, og se på hvordan den kan benyttes for å gi svar på om en enhet kan gjengi et tilfeldig valgt spektrum. For å kunne foreta dette, vil vi benytte oss av eksisterende metoder for forenkling av datasett, samt vurdere alternativer for sammenligning av spektrale farger. Vi utvider konseptet reproduserbarhet, slik at vi ikke bestemmer hvorvidt en gitt spektral reflektanskurve kan gjengis, men også forsøker å finne ut hvordan den aktuelle fargen er posisjonert i forhold til et fargeomfangs overflate. Som et relatert resultat foreslår vi en mulig metode for spektral fargeomfangstilpasning, det vil si prosessen å behandle farger (for eksempel i et bilde) slik at de kan gjengis av en enhet.no
dc.description.abstractENGELSK: People who have an interest in the field of color imaging, sometimes find that they need to work on the spectral power distributions of surface refiectances. Traditional color models and color spaces are unable to accurately take into account the effects that different illuminates have on the perception of the color of a surface, whereas spectral based calculations perform better at this task. The spectral power distributions are usually represented by samples taken at a number of wavelengths. Up to 31 components are used to describe a spectrum, in order to preserve the desired level of detail. The high dimensionality of such data sets is inconvenient, since people are unable to easily analyze such data with regard to certain questions. This includes the task of deciding whether a spectrum is reproducible on a given output device. We plan to introduce a method for the visualization of multispectral color gamuts (the set of colors that a device can reproduce), and analyze how this can be used to find the answer to such questions. In order to do this, we are going to take advantage of existing methods for simplifying sets of data, and review alternatives for the action of comparing spectral colors (spectral match). We expand the concept of reproducibility, and try to determine not only if a given spectral refiectance curve is within the spectral gamut of a device, but also to describe its position relative to the surface of the gamut. As a related result, we suggest a possible method for spectral gamut mapping. This refers to the process of mapping spectral refiectances (e.g. multispectral images) from a source to a specific device gamut, in order to reproduce it on a medium.en
dc.format.extent3281089 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectvisualiseringen
dc.subjectmultispektrale fargedataen
dc.titleVisualisering av multispektrale fargedataen
dc.title.alternativeVisualization of multispectral color dataen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel