Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkarderud, Fredrik
dc.date.accessioned2008-04-01T08:42:51Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144088
dc.description.abstractNORSK: Å kunne lagre hemmeligheter og sensitive data på en trygg måte er en nødvendighet i dagens samfunn. Siden en stor menge av hardwareteknologi som tilbyr "sikker " lagring av sensitiv data er dyrt for den enkelte bruker, er det veldig vanlig å benytte seg av programvare eller software-implementerte krypteringsalgoritmer for å løse dette problemet. Hvis for eksempel den sensitive informasjonen vi vil beskytte er den hemmelige nøkkelen i et privat/offentlig nøkkelpar, er det viktig å finne den beste måten å lagre nøkkelen på, hvis mediet som brukes er en PC med harddisk. Det er også viktig å vite noe om hvor sikre og hvor bra eksisterende applikasjoner og krypteringsalgoritmer implementert i software er for å få en viss trygghetsfølelse når det gjelder lagringen av sensitiv data. En gjennomgang av noen av de mest kjente og brukte krypteringsalgoritmene i software og andre metoder for lagring av sensitive data, samt forslag til et nytt stream cipher for lagring av sensetive data på en PC, implementasjon og testanalyse er hovedpunktene i denne masteroppgaven. Ved å anvende godt kjente og analyserte teknikker, som for eksempel lineære shift registre, iregulær klokking og sannhetstabeller som bygningsblokker for krypteringsalgoritmen, er målet å oppnå høy sikkerhet og god forståelse for algoritmens struktur. Algoritmen er implementert i C#. Både algoritmens implementasjon og struktur er gjort med hensyn på å oppnå høy effektivitet i software. Spesielt for standard 32 bits prosessorer som er mest vanlig i dagens standard datamaskiner. Svakhetsanalyse og grundig statistisk testing er utført på algoritmen for å vurdere algoritmens sikkerhet og styrke. Både svakhetsanalysen og den statistiske analysen av algoritmen indikerer at den virker sikker og har gode statistiske egenskaper. Praktisk utførte efektivitetstester viser at algoritmen eksekveres raskt i software.no
dc.description.abstractENGELSK: To store secrets and sensitive data in secure ways is necessary in the modern life. Since most hardware technologies used to store sensitive data are expensive for a single user, it is very common to store this kind of data by the means of software or software implemented encryption procedures. If for example the secret to protect is the secret key in a Public Key Infrastructure environment it would be important to determine the best way of storing it on a hard drive. It is also important to determine how secure the existing storing applications or available encryption algorithms are. A brief overview of the most common methods and solutions for storing secrets, such as encryption algorithms are given, and a proposal of a new stream cipher, its implementation and analysis are presented in this thesis. The stream ciphermakes use of well known and understood techniques, such as linear feedback shift registers, irregular clocking, and truth tables, as elements and building blocks to achieve very high security and easy understanding of the fundamental structure of the cipher. The cipher is implemented in C#, and both the implementation and design of the cipher is made to achieve high efficiency when running in software, especially on a standard 32 bit processor (CPU). Cryptanalysis and thorough statistical testing are applied to the cipher to evaluate its cryptographic strength and security. Both the cryptanalysis and the statistical testing conducted on the cipher indicate that the cipher is secure and has good statistical properties. Efficiency testing shows that the cipher design is very fast in software.en
dc.format.extent1034461 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectdatasikkerheten
dc.subjectdatakrypteringen
dc.subjectkrypteringsalgoritmen
dc.titleProtecting sensitive data on a PC by a custom algorithmen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel