Show simple item record

dc.contributor.authorNielsen, Mogens
dc.date.accessioned2008-03-26T08:33:24Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144072
dc.description.abstractNORSK: Tagging er en form for metadata som har blitt mer og mer populær. Flere og flere nettsider bruker tagging for å beskrive ressursene som finnes i deres system. Disse ressursene kan være bilder på Flickr, eller andre nettsider som på del.icio.us. Behovet for å visualisere informasjonen i et tagging-system har økt sammen med populariteten av disse systemene. Tagskyen er en populær måte å visualisere denne informasjonen. I denne thesis har vi funnet begrensninger ved en første generasjons tagsky. Ved å undersøke brukerne av en tagsky og måten de bruker den til å finne informasjon, har vi undersøkt disse begrensningene. Og ved å studere relatert arbeid, har vi funnet måter vi kan unngå disse begrensningene. Noen av disse løsningen har blitt implementert i et proof of concept for å vise hvordan vi ser for oss en andre generasjon tagsky. For å evaluere løsningene og deres innflytelse på taggesystemet og tagskyens interface, har vi undersøkt deres bidrag i forhold til et sett med definerte brukerroller. Resultatene våre viser hvordan en andre generasjons tagsky kan se ut og hvordan nye funksjonaliteter kan forbedre den som et information visualization interface.no
dc.description.abstractENGELSK: With the growing popularity of collaborative tagging systems—like Flickr, del.icio.us, Technorati and many more—the use of tags has become evermore popular. The need for a way to visualise the information within a collaborative tagging system has likewise become increasingly necessary. The tag cloud is a popular way of visualizing the information in a collaborative tagging system. In this thesis, we have pointed to limitations of the first generation tag cloud as an information visualization interface. By examining the users of a tag cloud and the way they employ it to retrieve information, we have examined these limitations. And by studying related research, we have found ways to avoid these limitations. Some of these solutions has been implemented in a proof of concept to visualize a concept of a second generation tag cloud. To evaluate the solutions and their impact on the tagging system and tag cloudinterface, we have examined their contributions in relation with a set of defined userroles. Our results show how a second generation tag cloud may look and how new functionality can improve it as an information visualization interface.en
dc.format.extent1760700 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectmetadataen
dc.subjectinformasjonsdesignen
dc.subjectmedieteknikken
dc.titleFunctionality in a second generation tag clouden
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Theoretical computer science, programming languages and programming theory: 421en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record