Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorg, Knut
dc.date.accessioned2013-08-16T09:02:58Z
dc.date.available2013-08-16T09:02:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143970
dc.description.abstractENGLISH: The PDF-file format is a very popular format to perform attacks with due to the format being quite versatile. A PDF-file can be used as direct attacks against specific targets like the government, the army or other high value targets. These kinds of attacks may be performed by foreign intelligence or by organised crime because they have the most to gain by a successful attack. The attacks are often well obfuscated which makes it easy for users to unintentionally execute the malware on his/her machine. A PDF-file may for instance contain a well written report with important information to the user [1], but do also contain malicious code in order to perform reconnaissance on the target’s network. This master thesis is a continuation of the results of Jarle Kittilisen’s master thesis in 2011. The thesis will utilize Kittilsen’s proposed methodology by using the machine learning tool ’support vector machine’ in order to classify PDF-files as malicious or benign. This thesis will focus on online detection of PDF-files where as Kittilsen performed post-detection. One of the biggest problems with an online detection of PDF-files is the time frame from the PDF-file is detected until it has been classified as either malicious or benign. This master thesis seek to provide answers for the viability of an online detection system of PDF-files.no_NO
dc.description.abstractNORSK: En PDF-fil kan bli brukt som et direkte angrep mot spesifikke mål som f.eks. regjeringen, militæret eller andre verdifulle mål. Slik angrep kan bli utført av organiserte kriminelle eller utenlandske etterretningstjenester fordi disse gruppene kan tjene mye på et suksessfullt angrep. Angrepene er ofte godt gjemt slik at sannsynligheten for at brukere uvitende kjører skadelig kode på deres PC-er er stor. En PDF-fil kan f.eks. inneholde en godt skrevet rapport med viktig informasjon som er relevant for brukeren [1], men PDF-filen kan også inneholde kode som kan gjøre det mulig for angriper å rekogniserer nettverket som brukeren befinner seg på. Denne masteroppgaven er en videreutvikling basert på resultatene i Jarle Kittilsens masteroppgave fra 2011 [2]. Masteroppgaven vil bruke Kittilsens foreslåtte metode om å bruke maskinlærings verktøyet ’support vector machine’ for å kunne klassifisere PDF-filer som godartet eller skadelig. Masteroppgaven vil fokusere på muligheten for et online deteksjonssystem av PDFfiler fordi Kittilsen fokuserte på deteksjon av PDF-filer i etterkant av at filene hadde kommet fram til mottakerne. Et av de største problemene til et online deteksjonssystem er tidsbruken fra en PDF-fil blir detektert til den har blitt klassifisert som godartet eller skadelig. Denne masteroppgaven ønsker å finne svar på hvorvidt et online deteksjonssystem for PDF-filer er en reell mulighet.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectinformation securityno_NO
dc.subjectPDF-fileno_NO
dc.subjectonline detection systemno_NO
dc.titleReal time detection and analysis of PDF-filesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424no_NO
dc.source.pagenumber84no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel