Show simple item record

dc.contributor.authorBotnen, Ståle
dc.date.accessioned2008-04-01T07:23:42Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143888
dc.description.abstractNORSK: Vi ser i dag en økt bruk av Peer-to-Peer (heretter: P2P) teknologier, denne økningen gjelder både i private og kommersielle settinger. Denne nye teknologien kommer i mange ulike former og kan strekke seg fra deling av multimedia-filer i store ustrukturerte nettverk til å være en måte å spre informasjon og data raskere i et internt bedriftsnett. Mye har blitt skrevet om de ulike områdene innen P2P, da hovedsakelig om protokoller, søkemetoder, autentisering og de rettslige gråsonene som disse nettverkene lider av. Det har vært mindre fokus på hvilke sikkerhetsimplikasjoner P2P applikasjoner bringer med seg og hvordan disse kan måles. Dette prosjektet vil forsøke å svare på noen av de grunnleggende spørsmålene rundt sikkerhet i P2P, samt å utforske bruken av metrikker for å evaluere sikkerhet i P2P software. Dette vil oppnås gjennom en analyse av de ulike P2P nettverkstopologier og potensielle angrep på disse, for deretter å utvikle metrikker som kan måle hvor sikre ulike implementasjoner av P2P applikasjoner er. Disse metrikkene vil så bli anvendt for å evaluere noen populære P2P applikasjoner.no
dc.description.abstractENGELSK: In today’s society we see an increased use of Peer-to-Peer (hereafter called P2P) technologies in both private and commercial settings. This new technology comes in many shapes and forms, from sharing multimedia files in large unstructured networks, to information dissemination in large internal corporate networks. Much has been written about the protocols, search algorithms, authentication methods and the legal considerations that affect these networks, but there has been little focus on the security implications that the P2P applications bring with them. This thesis will try to answer some basic questions about security in P2P and explore the use of metrics to measure security in P2P software. It will attempt to do so by studying different P2P network topologies and common attacks. This knowledge will create a base on which we can develop metrics that will help us measure security in P2P applications; these metrics will then be used to evaluate some popular P2P applications.en
dc.format.extent1192653 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectinformasjonssikkerheten
dc.subjectdatasikkerheten
dc.subjectPeer-to-Peeren
dc.titleMetrics for Measuring Security in Peer-to-Peer Softwareen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record