Show simple item record

dc.contributor.authorBuvarp, Tor Erik
dc.date.accessioned2008-03-27T09:03:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143878
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven vil se på en metode innen biometrisk autentisering som er ganske ny innen denne type forskning. Metoden tar for seg autentisering av en person ved å registrere hofte bevegelsen i løpet av ordinær gange. Denne oppgaven er en fortsettelse av tidligere arbeid der gode resultater er oppnådd. Hovedmålet med denne oppgaven er å se hvor sterk denne biometriske metoden er mot imitering. Om denne forskningen gir positive resultater, vil en ny metode for å sikre bærbare enheter melde seg. Et eksperiment med 22 personer (132 datasett) der en tre dimensjonal akselerasjonsmåler var festet til hoften i løpet av vanlig gange ble utført. En equal error rate (EER) på 18% ble oppnådd når Histogram algoritmen ble brukt, noe som er svært likt tidligere arbeid. I imitasjons eksperimentet deltok 20 personer (80 datasett). To og to så på hverandre visuelt før eksperimentet, for å få bedre forutsetninger for å imitere hverandres hofte bevegelse ved gange. En EER på 18% ble oppnådd og dette viser at det er vanskelig å imitere vår hofte bevegelse. Dette er en av de første forsøkene på å overbevise andre forskere og slutt brukere om at dette kan være en sterkere metode å bruke, sammenliknet med andre eksisterende biometriske metoder, for å sikre bærbare enheter.no
dc.description.abstractENGELSK: This thesis will look at a method within biometric authentication that is quite new within the research topic. This method deals with authentication of a person by means of register the hip movement during ordinary walk. This thesis is a continuation of previous work where good result is achieved. The main goal in this thesis is to see how strong this biometric method is against imitation. If this research gives promising results, a new method to secure portable devices have arose. An experiment with 22 subjects (132 samples) where a three dimensional accelerometer was attached to the hip during ordinary walk was performed. An equal error rate (EER) of 18% was achieved when the Histogram algorithm was used, and is quite similar to previous results. In the imitation experiment 20 subjects (80 samples) participated. Two and two visually looked at each other before the experiment, to get better assumption to imitate each others hip movement. An EER of 18% was achieved and this shows that it is difficult to imitate our hip movement. This is one of the first steps to convince other researchers and end-users that this could be a stronger method to use, compared to existing biometric methods to secure portable devices.en
dc.format.extent1001611 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectbiometrien
dc.subjectautentiseringen
dc.subjecthoftebevegelseen
dc.subjectimiteringen
dc.titleHip movement based authentication: how will imitation affect the results?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record