Show simple item record

dc.contributor.authorRinnan, Robert
dc.date.accessioned2008-04-01T08:35:43Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143787
dc.description.abstractNORSK: Nettverks administratorer kan korrelere oppføringer i loggfiler manuelt, problemet med slike tilnærminger er manglende grad av fleksibilitet, det er tidkrevende, og man får ikke overblikket over loggfilene i nettverket. Uten dette overblikket er det vanskelig å korrelere informasjon mellom nettverkskomponenter, og hendelser som tilsynelatende er uvesentlige for seg selv, kan i virkeligheten være en bit i et større trusselbilde. Denne oppgaven ser på noen av de produktene som eksisterer i dag, og forsøker å samsvare erfaringer og design prinsipper fra informasjon og whitepapers som finnes på deres hjemmesider, med forskning på området. Mange påstander finnes i litteraturen, men det har ikke vært mulig å finne forskning som forsøker å måle de påståtte gevinstene med slike tilnærminger. Som vi skal se består ett slikt system av flere deler, og i denne oppgaven er det utviklet den enkleste form for prototyp som sentraliserer loggfiler fra ett lite nettverk, og tilbyr muligheten til å browse og søke i disse loggfilene. Hensikten med prototypen er å påvise at det med minimal innsats er mulig å redusere tidsforbruket ved loggfilkorrelasjon med et slikt system, i den forbindelse er det utviklet metrikker for å måle forskjellen i tidsforbruk i et nettverk med prototypen og et nettverk uten prototypen.no
dc.description.abstractENGELSK: Network administrators are able to correlate log file entries manually. The problem with this approach is lack of flexibility, it is time consuming, and one doesn’t get the general view of the log files in the network. Without this general view it is hard to correlate information between the network components, and events seemingly unessential by them selves, can in reality be a piece of a larger threat. This thesis analyses some of the existing products, and tries to correspond experience and design principles found in the information and whitepapers on their web pages with research in this area. A lot of claims are found in the literature, but it has not been possible to find any research trying to measure the alleged benefits of the approaches. As we shall see, such systems consist of several parts, and in this thesis the simplest form of prototype that centralizes log files from a small network is developed that gives the ability to browse and search in these log files. The purpose of the prototype is to prove that it is possible with minimal effort to reduce the time consumption doing log file correlation with such a system. In conjunction with this, metrics are developed to measure the difference in time consumed in a network with the prototype and a network without the prototype.en
dc.format.extent757510 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectdatamaskinnetten
dc.subjectloggkorrelasjonen
dc.subjectsikkerheten
dc.titleBenefits of centralized log file correlationen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record