Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGravnås, Henning
dc.date.accessioned2008-04-01T07:57:41Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143761
dc.description.abstractNORSK: I de senere årene har mediefokuset vært rettet mot sikkerhet. Et av kravene innenfor sikkerhet, er økt behov for korrekt autentisering av en person. Det er mulig å autentisere seg ved å fremlegge bevis på noe du vet (for eksempel et passord), noe du har (for eksempel et ID-kort) eller noe du er (for eksempel biometri). Denne undersøkelsen forsøker å finne ut av i hvilken grad mulige brukere av biometriske autentiseringssystemer har tillit til et slikt system. Deltakerne i denne undersøkelsen har besvart ulike spørsmål om dette temaet, og har i tillegg sett hvordan et biometrisk autentiseringssystem virker og hvordan det kan lures. For å lure systemet ble deltakernes fingeravtrykk kopiert ved bruk av en enkel metode beskrevet i rapporten. Resultatene fra undersøkelsen har så blitt analysert og diskutert mot tre hypoteser som påstår at en bruker av et biometrisk autentiseringssystem lett vil få tillit til det, men at tilliten svekkes når man ser hvor lett systemet kan lures. Undersøkelsen viser brukernes tillit til de mest vanlige biometriske teknikkene, og hvordan tilliten endres når svakhetene ved en av dem demonstreres.no
dc.description.abstractENGELSK: The last years there has been a stronger focus on security in the media all over the world. One of the important issues in security is the need of correctly authenticate a person. This is possible either by providing something you know (e.g. password), something you have (e.g. ID-card), or something you are (e.g. biometrics). This study explores to what extent possible users of a biometric authentication system have trust in such a system. The participants in this study have answered several questions regarding the issue, as well as witnessed how a biometric authentication system works and how it can be fooled. By using a simple method of making artificial fingerprints, the system was fooled. The method is described in this report. The results from the questionnaires have been analyzed and discussed against three hypotheses which allege that a user quickly will accept and have trust in a biometric authentication system. The hypotheses also allege that the user will change his or her trust when witnessing how easily such a system can be fooled. The study shows the users trust for the most common biometric techniques, and how the trust changes when the weaknesses of one of them are demonstrated.en
dc.format.extent2404815 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectinformasjonssikkerheten
dc.subjectdatasikkerheten
dc.subjectbiometrien
dc.subjectfingeravtrykk gjenkjenningen
dc.titleUser’s trust in Biometric Authentication Systems – Do not take the end-users for granteden
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel