Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnutsen, Vegard
dc.contributor.authorSander, Sören
dc.contributor.authorStrand, Kent Inge
dc.date.accessioned2013-08-02T09:11:44Z
dc.date.available2013-08-02T09:11:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143627
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven har i formål å hjelpe Sagstuen med å kartlegge dagens forhold i produksjonen, og komme med et forslag til lean implementering med hovedvekt på lean-verktøyet 5S. Metode Vi har basert vår forskning på en kvalitativ tilnærming til problemstillingen. Vi har innhentet informasjonen vår ved visuelle observasjoner og samtaleføringer med leder og de ansatte. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse basert på produksjonssystemene og innhentet 21 svar fra de ansatte. Vi har også brukt «Timing» som en datainnhenting, noe som har gitt oss data om tapte verdier i form av unyttede ressurser. I tillegg har vi kartlagt nåværende produksjonslayout, og kommet med et forslag til ny layout. Til denne jobben har vi brukt en studentversjon av AutoCad Architecture (V.2013). Oppsummering Vi har basert på teorigrunnlaget, og ved hjelp av våre metodevalg samlet inn nok data til å kartlegge hele produksjonsprosessen i de ulike avdelingene ved Sagstuen, og på bakgrunn av dette har vi kommet fram til en løsning på problemstillingen i vår analyse. Vi har funnet og belyst flaskehalser i produksjonen i form av unødige bevegelser, ugunstig organisering og standardisering. Vi har kommet fram til en tiltaksplan som rangerer opp de ulike tiltakene som bør tas hensyn til ved implementering av lean, og ihvilken rekkefølge som gir best resultat. Vi har også kommet fram til en ny layout som tar standardiseringen av arbeisområdene som hovedformål, og som vi mener vil gi en noe bedre flyt i produksjonshallen.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: This project has the purpose to help Sagstuen to map the whole current condition of the production, and to find a proposal for lean implementation with an emphasis on the lean-tool 5S. Method We have based our research on a qualitative approach to the problem. We obtained our information by visual observation, and discussion guidelines with the management and production employees. We conducted a survey based on the production systems, and obtained 21 responses from employees. We also collected data used “Timing” as a method, this provided us with data about lost values in the form of unutilized resources. We have surveyed the the current production layout, and come up with a proposal for a new layout. For this job we used a student version of AutoCad Architecture (V.2013). Summary Based on the theoretical basis, and by our choice of method, we have gathered enough data to map the entire production process in the various department in Sagstuen. On this basis we have come up with a solution to the problem areas in our analysis. We have found and highlighted bottlenecks in the production in form of unnecessary movements, unfavorable organization and standardization. We have come up with an action plan that ranks the various measures that should be taken into account when implementing lean, and in what order that gives the best results. We have also come up with a new layout plan that takes the standardization of working range as the main purpose, which we believe will lead to a better flow in the production hall.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectLEANno_NO
dc.subjectorganisasjonsendringerno_NO
dc.subjectproduksjonssystemno_NO
dc.subjectproduksjonshallno_NO
dc.titleLean i Sagstuenno_NO
dc.title.alternativeLean in Sagstuenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Mechanical engineering: 570::Production and maintenance engineering: 572no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel