Show simple item record

dc.contributor.authorKjernlie, Kim Håkon
dc.contributor.authorSætre, Lars
dc.contributor.authorDyrud, Kjersti
dc.date.accessioned2012-08-07T07:14:45Z
dc.date.available2012-08-07T07:14:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143564
dc.description.abstractNORSK: Målet med denne oppgaven var å få innsikt hvordan lederne lærer gjennom fellesskap. Vi tok derfor tak i teorien om Communities of Practice, en teori skrevet av Etienne Wenger. Vår oppgave berører fellesskapet, mening og identitet, gjennom et fokus på lederne ved Trox Auranor Norge AS. For å finne svar på det vi ønsket, valgte vi en kvalitativ metode ved bruk av dybdeintervju. Vi intervjuet tre sentrale personer som vi anså som relevante for vår oppgave. I disse intervjuene hadde vi et fokus på hva lederne konkret gjør, hva de kan og hvordan de lærer av hverandre. Resultatet vårt er en tolkning av hvordan læringen i fellesskapet, gjennom problemløsing, er med på å påvirke identitet og mening. Vi ser at arbeidet skaper gjensidig engasjement. Gjennom dette blir det bygget relasjoner som gir trygghet. Samtidig øker læringen og fellesskapet blir mer effektiv. Identiteten til lederne blir påvirket gjennom erfaringer og kunnskap, dette kan igjen være med på å gi en følelse av tilhørighet. I siste instans er opplevelsen av mening med på å gi en forståelse av fellesskapet man er en del av. Disse meningene kan reforhandles, og videre være kilden til nye problemløsinger.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The aim of this study was to gain insight into how managers learn through community, through Wenger's theory of Communities of Practice. Our thesis seeks to describe the community, meaning and identity, through a focus on managers at TROX Norway AS. We chose a qualitative approach, using three interviews. In these interviews, we focused on what leaders do, what they know and how they learn from each other. The result is an interpretation of how the learning community, through problem solving, aid influence the identity and meaning. The method creates a mutual engagement and among the leaders. This, in turn, is an important aspect of the leaders’ sense of safety. At the same time learning and the community becomes more efficient. The identity of the leaders is influenced by experience and knowledge, and this may increase a sense of belonging. Ultimately, the experience of meaning helps to provide an understanding of the community they are a part of. Content can be renegotiated, and then be the source of new problem solving.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectbedriftno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectfellesskapno_NO
dc.titleLedernes læring i fellesskapno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber47no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record