Show simple item record

dc.contributor.authorBirkeland, Andreas
dc.contributor.authorJohansson, Line Strifeldt
dc.date.accessioned2012-08-06T11:13:11Z
dc.date.available2012-08-06T11:13:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143554
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven ble til etter forespørsel fra Oppland Arbeiderblad AS om en markedsundersøkelse blant deres annonsekunder i bedriftsmarkedet. I 2009 og 2010 gjennomgikk Oppland Arbeiderblad AS en intern omstrukturering og de ønsket dermed å få kartlagt hvilke ressurser de bør sette inn hvor i bedriften for å øke tilfredsheten etter omstruktureringen. Oppgaven går ut på å utføre en kvantitativ spørreundersøkelse blant Oppland Arbeiderblads annonsekunder og kartlegge hvilke områder som skiller seg ut og trenger en forbedring. Vi valgte å bruke deskriptivt design på oppgaven da dette er en beskrivende oppgaveform og etter undersøkelsene kom vi frem til at områdene pris, kompetanse og eksponering er områder som skiller seg ut. Faktorene pris og eksponering er områder som er vanskelig å endre på for Oppland Arbeiderblad AS, ettersom bransjen er markedsstyrt og vanskelig å endre for en lokalavis. Kompetanse er derimot noe bedriften absolutt kan gjøre noe med. Konkrete forslag er at det blir holdt servicekurs og salgskurs for markedsrådgiverne slik at de blir bedre på rådgivning og som diskusjonspartnere, og for at de lærer seg å selge produktene bedre. I tillegg til dette fant vi ut via et åpent spørsmål på slutten av undersøkelsen at annonsekundene er misfornøyde med den generelle journalistikken i avisen og korrekturlesing. Her bør bedriften gå gjennom sine prosedyrer sammen med ansatte og finne ut hvorfor det er slik at korrekturlesing ikke blir gjort skikkelig og hvorfor journalistikken ikke holder mål.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: This bachelor thesis was requested by the newspaper “Oppland Arbeiderblad AS”. They wanted to conduct a customer satisfaction survey of their advertisement market with a focus on their business customers. During 2009 and 2010 Oppland Arbeiderblad went through an organizational re structuring and therefore wanted to know how to allocate their resources to maximize the customers satisfaction. To achieve this we did an empirical study where we collected data and used a descriptive design. We found that the variables price, exposure and competence was dependent factors of the level of satisfaction. Of these three factors competence was found to have the greatest influence and is also the easiest one to alter. We present specific measures that can be taken to improve the competence of the sales personnel. We suggest further education in sales and service. In the end of our survey we had an open question where respondents could comment if there was something they wanted to improve that was not covered by the other questions. We found that there are customers whom experience trouble with proof reading of the ads. There are also complaints of the general journalistic quality of the news paper itself.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedsundersøkelseno_NO
dc.subjectlokalavisno_NO
dc.subjectannonsekunderno_NO
dc.titleMarkedsundersøkelse for Oppland Arbeiderblad ASno_NO
dc.title.alternativeMarket analysis on behalf of Oppland Arbeiderblad ASno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber84no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record