Show simple item record

dc.contributor.authorAmlien, Yngvar
dc.contributor.authorGilde, Terje Omtveit
dc.date.accessioned2013-07-04T09:16:51Z
dc.date.available2013-07-04T09:16:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143527
dc.description.abstractNORSK: Med bakgrunn i oppdragsgivers erfaring med lite bruk av kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen er det undersøkt i hvilken grad NTM brukes i bransjen i dag og om bransjen har behov for at NTM benyttes som standard. Det er også sett på hvordan man kan oppnå dette. Målgruppen for oppgaven er fagfolk innen oppmåling, men også andre som ønsker informasjon og kunnskap om temaet. Det er studert litteratur og brukt personlige intervju som metode for å finne et svar på problemstillingen. Årsaken til at NTM brukes i liten grad kan i hovedsak skyldes treghet i bransjen ved at gamle prosjekter henger igjen fra før NTM ble innført i 2009 og at sentrale ledd i byggeprosessen mangler kunnskap om temaet. De som har brukt NTM har positive erfaringer. En standard i bransjen vil føre til mindre forvirring og eliminere målestokken som feilkilde i byggeprosessen. Kunnskapen om NTM i bygg- og anleggsbransjen øker sakte men sikkert slik det foregår i dag. Dette kommer av at flere store byggherrer setter krav til bruk av NTM, og at fagfolk med kunnskap om NTM lærer bort sin kunnskap til sine kunder og kontakter. Hvor lang tid det vil ta å få innført NTM som standard er vanskelig å forutse.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Based on the client's experience with little use of the map projection NTM in the construction industry, it has been studied in what extent NTM is used in the industry today. The industry needs for NTM as a standard and how to achieve this is also been studied. The target group for the task is professionals in surveying, but also others who want information and knowledge on the topic. It is studied literature and used personal interview as a method to find an answer to the thesis. Old projects remaining from prior to when NTM was introduced in 2009 and that central parts of the building process lacks knowledge on the topic is mainly the reason to why NTM is so little used in the industry today. Those who have used NTM have positive experiences. A standard in the industry will lead to less confusion and eliminate scale as source of error in the build process. Knowledge of NTM in the construction industry increases slowly as it takes place today. This is because several major builders set requirements for the use of NTM, and professionals with knowledge of NTM teach their knowledge to their clients and contacts. How long it will take to get introduced NTM as a standard is difficult to predict.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkartprojeksjonno_NO
dc.subjectNTMno_NO
dc.subjectNorsk Transversal Mercatorno_NO
dc.subjectbyggeprosessno_NO
dc.subjectoppmålingno_NO
dc.titleKartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjenno_NO
dc.title.alternativeThe NTM Map Projection in the Norwegian Construction Industryno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450no_NO
dc.source.pagenumber63no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record