Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBobinska, Kinga
dc.date.accessioned2013-07-04T11:19:26Z
dc.date.available2013-07-04T11:19:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143525
dc.description.abstractNORSK: Målet med oppgaven er å analysere arealbruk og identifisere områder med konflikter knyttet til bruk av stier og skiløyper i Hemsedal kommune. Det vil først gjennomføres kartlegging av sti- og løypenettet i forhold til gjeldende SOSI-standard. Denne vil danne grunnlag for videre analyser, hvor det skal ved hjelp av overlay-analyser avdekkes potensielle konflikt områder. Konfliktene deles i to hovedgrupper: konflikt i forhold til bruk og konflikt i forhold til natur og miljø. Den siste er todelt og betrakter utvalgte konflikter i forhold til verneinteresser og videre i forhold til naturskader. Denne oppgaven vil også omfatte vurdering av dagens standard (SOSI) for det kartlagte sti- og løypenettet, samt en kvalitetsvurdering av inngangsdata, og hvordan denne kvaliteten påvirker resultatene av analysen.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The aim of the study is to analyze land use and to identify areas of conflict related to the use of paths and ski-tracks in Hemsedal Municipality. It will first be carried out mapping of path and ski-track network in relation to the current SOSI standard. This will form the basis for further analysis, where by using overlay analysis, potential areas of conflict will be revealed. Conflicts fall into two main groups: conflict in relation to the use and conflict in relation to the environment. The last one considers selected conflicts with conservation interests and further in relation to natural hazards. This thesis will also include evaluation of the current standard (SOSI) for the mapped path and ski-track network, as well as a quality evaluation of input data, and how this quality affects the results of the analysis.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectarealanalyseno_NO
dc.subjectSOSI-standardno_NO
dc.subjectløypenettno_NO
dc.subjectGISno_NO
dc.titleArealanalyse av sti- og løypenettet i Hemsedal kommuneno_NO
dc.title.alternativeLand use analysis of paths and ski-tracks in Hemsedal Municipalityno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450no_NO
dc.source.pagenumber136no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel