Show simple item record

dc.contributor.authorMalaj, Kosovar
dc.contributor.authorSandvoll, Jørgen Andrè Walstad
dc.date.accessioned2012-08-02T07:30:24Z
dc.date.available2012-08-02T07:30:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143517
dc.description.abstractNORSK: Som avsluttende prosjekt i linjen Bachelor i Geomatikk har vi fått en problemstilling av Statens Vegvesen region øst å kontrollere nøyaktigheten til flybårne og bilbårne laserdataene som kan brukes til generering av terrengmodell i krevende og kupert terreng med forskjellig vegetasjon. Dette prosjektet gir svar av hvor god nøyaktighet kan man forventes av flybårne og bilbårne laserdata i krevende terreng med varierende vegetasjon. Laserdata har blitt kontrollert mot landmålte data, målinger som har blitt gjennomført med kontroll og med en målemetode som gir en nøyaktighet som ikke dårlige enn et par centimeter i høyde. Som resultat i prosjektet ser vi at terrengmodeller generert fra både fly og bilbåren laserskanning har problemer med områder der terrenget er kupert og har tett vegetasjon. Terrengmodellen generert fra flybåren laserskanning inneholder også noe som kan være klassifiseringsfeil i områder med veldig tett vegetasjon og vil i visse områder ha dårlige knekklinjer fordi punkttettheten er lav. Terrengmodellen fra bilbåren laserskanning avviker stort i et område fra fasitmodell, og generelt ligger noe høyere i terrenget enn terrengmodellen generert fra flybåren laserskanning og landmålt fasitmodell.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: As a final project for bachelor in Geomatics, we got a project from the Norwegian State Road Administraion/Statens Vegvesen. We are going to control laser data, scanned from air and from mobile mapping. Our task is to find out if the accuracy of those data differs in different areas depending on the terrain. We are going to compare the different methods of gathering terrain information in different terrain as cultivated land, different levels of vegetation, hard surfaces/asphalt, ditches and steep terrain. Control data is measured by land surveyed method. Terrain models generated by control data will be compared with terrain models generated by airborne laser scanning and mobile mapping. As a result of this project the terrain models generated from mobile mapping and airborne lidar have some issues where the terrain is steep and have high and low vegetation. The terrain models generated from airborne laserscanning also have something that could be classification errors in some areas and in areas with low density of points will have incorrect break lines. At a specific area the model from mobile mapping have a issue with steep terrain and differs a great deal from our blueprint model and generally have a higher terrain than airborne lidar and the our surveyed model.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectflybåren laserskanningno_NO
dc.subjectbilbåren laserskanningno_NO
dc.subjectterrengmodellno_NO
dc.subjecttinmodellno_NO
dc.titleKontroll av laserdata i krevende terreng med varierende vegetasjonno_NO
dc.title.alternativeLaser data control in difficult terrain and different vegetation typesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Geometrics: 468no_NO
dc.source.pagenumber109no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record