Show simple item record

dc.contributor.authorDahlø, Tor-Ole
dc.contributor.authorSolheim, Jørgen
dc.contributor.authorRønningsgrind, Eirik
dc.date.accessioned2007-09-06T09:26:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143489
dc.description.abstractI dagens samfunn møter en rekke mennesker utfordringer som vi fleste andre ikke tenker over. Slik samfunnet er i dag er fremkommeligheten til mennesker med permanent eller midlertidig nedsatt funksjonsdyktighet vanskelig mange steder. Begrepet universell utforming omhandler forming av omgivelser og infrastruktur på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker uten behov for tilpasning. Hovedoppgaven tar for seg teori og forklaring rundt begrepet universell utforming, og begrepets sammenheng med, krav til og ønsker om en lettere hverdag for alle. Innendørs posisjonering er et tema som enda ikke har blitt utviklet mot universell utforming i spesielt stor grad. Denne oppgaven tar for seg prinsippene og grunnteorien bak de forskjellige teknologiene som brukes i de fleste systemer for innendørs posisjonering, og hvordan disse forskjellige løsningene fungerer. Vi har også vurdert disse opp i mot våre egne definerte krav for universell utforming. Vi har også i samarbeid med det norske firmaet Sonitor Technologies utført tester av et innendørs posisjoneringssystem basert på ultralyd. Testene ble utført for å se hvordan et slikt system kan fungere, og om det var mulig å bruke systemet til våre formål. Resultatet av oppgaven viser at videre arbeid med temaet trengs for å kunne si noe mer spesifikt om hvilke(t) system(er) som egner seg best til innendørs posisjonering med universell utforming som mål.no
dc.format.extent1379110 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectgeomatikken
dc.subjectuniversell utforming
dc.subjectGPS
dc.titleIndoor Position Systemsen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Geographical information systems: 555en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record