Show simple item record

dc.contributor.authorDyken, Andreas
dc.contributor.authorFosseli, Eirik
dc.contributor.authorUusitalo, Roger
dc.date.accessioned2007-09-06T10:46:35Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143487
dc.descriptionOppdragsgiver: Oppland fylkeskommuneen
dc.description.abstractEt bra busstilbud for befolkningen er viktig for å kunne få folk til å bruke mindre bil. En annen fordel med et mer effektivt rutesystem er at det fører til høyere servicegrad og tidsbesparinger for innbyggerne. I dette prosjektet har vi sett på eventuelle effektivitetsforbedringer ved å legge om bybussrutene i Gjøvik. I samarbeid med berørte parter har vi kommet frem til et forslag for et nytt rutesystem. Ved å sammenligne reisetider og dekningsgrad på det gamle bussrutesystemet og vårt nye, har vi fått svar på om det er god grunn til å legge om rutene. For å kunne utføre en slik analyse har vi benyttet de mulighetene som finnes i programmet ArcGIS. Dermed har vi kunnet sett på ulike forhold som har betydning for hvordan man kan legge opp kollektivtransporten i byen. Teori, metoder og diskusjon er temaer som vi kommer inn på, og som danner grunnlag for det vi har gjort og kommet frem til i analysen. Gjøvik har et stort forbedringspotensiale i å tilby en mer effektiv trafikk av bybussene. Våre analyser viser at forslaget til omlegging av bybussrutesystemet vil føre til at det er mulig å oppfylle dette forbedringspotensialet. Gjennomgående i diskusjonen har vi gjort dere oppmerksomme på at de nye busslinjene kun er våre anbefalinger, og det er opp til de ansvarlige for kollektivtrafikken å bestemme om disse blir en realitet.no
dc.format.extent3947751 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectgeomatikken
dc.subjectGISen
dc.subjectbusstrafikken
dc.subjectkollektivtrafikken
dc.subjectGjøviken
dc.titleForslag til effektivisering av bybusstrafikken i Gjøviken
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record