Show simple item record

dc.contributor.authorBallovara, Daniel
dc.contributor.authorDahl, Anders
dc.contributor.authorStadheim, Gard
dc.date.accessioned2013-07-25T08:58:25Z
dc.date.available2013-07-25T08:58:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143447
dc.description.abstractNORSK: Gjennom Gudbrandsdalen planlegges det, og bygges ny E6 som vil føre til bedre forhold for trafikanter og lokalbefolkning. Vegen legges utenfor tettbebygd området, med høy ensartet standard og jevnere fartsgrense. Ved bygging av et slikt gigantprosjekt medfører det mange nye konstruksjoner både i veglinja, og på tvers av vegen, for å ivareta standard, sikkerhet og annen infrastruktur. På flere steder vil den nye vegen krysse hovedjernbanen mellom Oslo og Trondheim, Dovrebanen, og det er krav på hvor mye anlegningen av ny E6 får lov til å forstyrre togtrafikken. Det er her vi kommer inn med vår oppgave. Vår oppgave er et dokument for en grunnleggende vurdering av hvordan man kan gjennomføre krysningen mellom ny E6 og Dovrebanen i Ringebu mest mulig smidig, ved vurdering av flere alternativer, med sine fordeler og ulemper knyttet opp mot flere vurderingskriterier og temaer.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The Norwegian Public Roads Administrationis planning to build a new highway E6 through Gudbrandsdalen that will lead to better conditions for road users and local residents. The road will be rerouted outside urban areas, it will have a high uniform standard and a steadier speed limit. Building such a giant project involves many new structures, both along the new road and across it. The motivation is to ensure standards, security and other infrastructure. The new road is crossing the Dovre line, the main railway line between Oslo and Trondheim Requirements on the amount of time the construction of the new E6 is allowed to disrupt rail traffic is set by the Norwegian Public Rail Administration. This is where our mission lies. Our task is to write a document including a fundamental review of how to implement the crossings of the new E6 and the Dovre line in Ringebu as flexible as possible while evaluating several options with their advantages and disadvantages related to several evaluation criteria and themes.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectveiutbyggingno_NO
dc.subjectjernbaneomleggingno_NO
dc.subjecttransportplanleggingno_NO
dc.titleMidlertidig jernbaneomlegging i samband med veiutbyggingno_NO
dc.title.alternativeTemporary rerouting of railway during roadconstructionno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber114no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record