Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØsten, Trond
dc.contributor.authorGiskås, Remi Alexander
dc.contributor.authorNilsen, Trygve Stenrud
dc.date.accessioned2013-07-24T07:38:31Z
dc.date.available2013-07-24T07:38:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143439
dc.description.abstractNORSK: På trebroer med tverrspent dekke er det et problem med sprekkdannelser i asfalten over tverrbærende bjelker. For å forhindre dette er det blitt gjort endringer på kravet til maksimal tillatt nedbøyning fra L/350 til L/500. Vi har i denne oppgaven sett nærmere på hvor mye dette har å si for sprekkdannelser som kommer av tøyninger. Eventuelt hvorvidt det er andre krav som ville være mer hensiktsmessige. Måten dette er gjort på er ved å gjøre beregninger på èn spesiell bro, Måsør bro, fordi vi antar at andre broer har lignende verdier. Verdiene fra beregningene på Måsør bro blir så sammenlignet med materialegenskapene til asfalt. Oppgaven kommer frem til at et krav til nedbøyning ikke har så stor innvirkning på tøyningen i asfalten, og dermed lite innvirkning på sprekkdannelser. Grunnen til dette er at tøyning er avhengig av krumning og ikke nedbøyning. Når man dimensjonerer konstruksjoner blir lastene plassert der det er mest kritisk. Den mest kritiske lastplasseringen med hensyn på nedbøyning, er ikke lik den mest kritiske lastplasseringen med hensyn på krumning. For å hindre sprekkdannelser i asfalt på trebroer burde det derfor være et tilleggskrav til maksimal tillatt tøyning. For å utføre beregningene har det blitt brukt diverse dataprogrammer samt beregninger i excel. Programmene som er brukt er ANSYS, Plabe2 og Robot Structural Analysis Professional 2014. I resultatet kommer det frem at tøyningene varierer fra 0,89‰ til 1,52‰ avhengig av hvilket program som er brukt. Bruddtøyningen til asfalten som er brukt på Måsør bro (Ab16) er 8,6‰ ved 0°C. Det er antatt at sprekker dannes lenge før asfaltens bruddtøyning nås, og at bruddtøyningen vil være mindre ved lavere temperatur. Det antas derfor at et krav til maksimal tillatt tøyning burde ligge i størrelsesorden 1‰.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: This report is written on behalf of Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen), and concerns asphalt cracking on timber bridges with stress-laminated wood deck plates. The object of this report is to examine how a change in maximum deflection criteria will reduce strain-induced asphalt cracking above cross girders, and whether other criteria would be more suitable. The method for doing this was to calculate the asphalt strain on one particular bridge, Måsør bridge, and assume similar timber bridges would have similar values. These calculated values on asphalt strain were then compared to the material properties of asphalt, especially the ultimate limit elongation asphalt. The calculations were made by different computer programs and calculations by hand and were based on Eurocode 5 (Wood) and manual 185 (bridges) from NRPA. The programs used were: Autodesk Robot Structural analysis, ANSYS, Plabe2 and Excel. The report shows that a maximum deflection criterion is not the most effective way to reduce strain since strain is proportional to the curvature of the plate, not the deflection. A maximum strain criterion would therefore be more suitable. In the results the asphalt strain varies from 0,89‰ to 1,52‰ and the ultimate limit strain for asphalt is 8,6‰ at 0°C. It is assumed that the asphalt can crack at much lower elongations than the ultimate limit strain. The ultimate limit strain is also greatly temperature dependent. A potential strain criterion should therefore be roughly in the magnitude of 1‰.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttrebrono_NO
dc.subjectsprekkdannelseno_NO
dc.subjectbrobyggingno_NO
dc.titleOppsprekking av slitelag på spennlaminerte dekkerno_NO
dc.title.alternativeAsphalt cracking on stress-laminated deck platesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel