Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Morten Andre
dc.contributor.authorSlåtsveen, Magne Håkon
dc.contributor.authorIssa, Amal
dc.date.accessioned2013-07-25T07:53:11Z
dc.date.available2013-07-25T07:53:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143437
dc.description.abstractVi har tatt for oss bedømmelse av bærekraft i bygningselementer, på grunn av det store fokuset på miljødokumentering av produkter og statsbygg krav til EPD. For å tilnærme oss målet med oppgaven har vi tatt utgangspunkt i metoden livsløpsvurdering. Livsløpsvurderinger gjøres gjennom å kvantifisere alt som går inn eller ut av et system med enhetsprosesser. Gjennom å analysere og gruppere disse inngangs- og utgangsfaktorene utarbeider man et regnskap. Hvilken innvirkning disse inn- og utdataene har, defineres ved hjelp av karakteriseringsfaktorer. Disse karakteriseringsfaktorene benyttes til å regne om utgangsfaktorer til miljøpåvirkninger i midtpunktkategorier. Midtpunktkategoriene omfatter blant annet GWP, POCP, OD, eutrofiering og forsuring. Når påvirkningen i midtpunktkategoriene er kalkulert, kan disse i noen tilfeller regnes om til endepunktkategorier, disse kategoriene omfatter blant annet menneskelig helse, utryddelse av art pr. år, og miljøkostnader. Disse påvirkningskategoriene er da resultatene av en LCA, og man må tolke hvilken innvirkning de har på miljøet. Dette kan benyttes for å fastslå hvor i produksjonsprosessen produktet påvirker mest. På denne måten kan man utarbeide tiltak, som vil redusere kostnadene og/eller utslipp. Dette fører igjen til et mer bærekraftig produkt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbygningskonstruksjonno_NO
dc.subjectbærekraftno_NO
dc.subjectlivsløpsvurderingno_NO
dc.subjectproduksjonsprosessno_NO
dc.titleBedømmelse av bærekraft i bygningselementerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Construction technology: 533no_NO
dc.source.pagenumber103no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record