Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsrud, Roar
dc.date.accessioned2013-07-23T11:43:49Z
dc.date.available2013-07-23T11:43:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143431
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbeiding av stål på sveiseverksted før det blir sendt på byggeplass øker kostnadene til bygget og er noe man ikke ønsker og ha for mye av. Disse 3 kriteriene er avgjørende for hvilke ramme man skal velge til ridehallen. Så rammene blir dimensjonert med bolte forbindelser og den totale vekten og sveiselengden til bygget avgjør hvilken ramme som er det beste alternativet av rammene som er bearbeidet i oppgaven. Gjennom oppgaven er det utført beregninger gjennom Focus konstruksjon 2013 som hjelpemiddel til og finne nødvendige dimensjoner på bjelker og søyler. Beregning av bolter, sveiser og nødvendige forsterkninger av bjelker og søyler er gjort manuelt i henhold til NS EN 1993-1-8 knutepunkter og forbindelser.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: The objective of this thesis is to design different types of portal frames for a riding hall on Kobberud farm in Lier municipality, Buskerud. Criteria’s for this thesis is that all connections between beams and columns should be connected with bolts to make the erection of the frame as practical and easy as possible on the construction site. This also makes the frame possible to erect by the farmer himself if he has the right equipment. It’s therefore important to use as little steel as possible to reduce the weight of columns and beams. The more work that has to be done before the frame can be sent out to the construction site increase the costs of the frame so it’s preferable to use as little welding as possible. These 3 criteria’s is crucial for the choice of the best design on the portal frame that is worked on in this thesis. Through the thesis there have been executed calculations in focus construction 2013, which is a computer program to aid in the design of the frame. Calculation of bolts and welds and eventual reinforcing of the frame has been done manually according to NS EN 1993-1-8 nodes and connections.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkonstruksjonno_NO
dc.subjectstålrammerno_NO
dc.subjectberegningerno_NO
dc.subjectboltno_NO
dc.titleUtforming av stålrammer til ridehallno_NO
dc.title.alternativeDesign of portal frames for riding hallno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber186no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record