Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEikeset, Ole
dc.contributor.authorSæther, Gøran
dc.contributor.authorBjerke, Lasse
dc.date.accessioned2012-07-31T07:12:52Z
dc.date.available2012-07-31T07:12:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143427
dc.description.abstractNORSK: Da TEK 10 tredde i kraft 01.07.2010 ble det en bevisstgjøring om at brennbar isolasjon kan nyttes i en brannvegg dersom det blir dokumentert med prøving at isolasjonen ikke bidrar til brannen. På denne bakgrunnen kom Bjørn Vik fra BMB (Brannvernsammarbeidet Mur og Betong) til Høgskolen i Gjøvik november 2011. Vik opplyste om endringen i VTEK 10 og ønsket at vi lagde en oppgave innenfor dette temaet. Vi syntes dette hørtes meget interessant ut og valgte å ta for oss dette i Bacheloroppgaven vår. Brannforsøkene skulle skje på brannlaboratoriet hos Weber Leca Lillestrøm. Ovnen som ble brukt hadde en eksponeringsflate på 1x1m. Det ble bestemt at vi skulle gjennomføre uautoriserte småskala forsøk, som eventuelt kan føre til autoriserte tester. For å undersøke om brennbar isolasjon kan nyttes i brannvegger, gikk vi inn i et casestudie for å svare på problemstillingen vår. Vi valgte i samarbeid med Bjørn Vik å teste vegger av Leca Isoblokk 35 (med tilhørende produkter produsert av Weber Leca), samt sandwichvegger i betong. Begge disse produktene med brennbar isolasjon, henholdsvis PUR og EPS. Etter å ha gjennomført branntestene kunne vi konkludere med at veggen bygd opp av Leca Isoblokk 35 med puss på begge sider holdt kravene for en EI 120 brannvegg. I testene av sandwichelementene fikk vi alarmerende resultater. Vi testet to vegger som hadde herdet i 17 og 18 dager samt en vegg som hadde herdet 8 måneder. Tidlig i forsøkene begynte samtlige vegger å avskalle eksplosivt. Dette førte til at vi avslutningsvis stiller spørsmålstegn om hvor lang herdetid som trengs før betongvegger er brannsikre.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: When the new update to TEK in Norway was applied 01.07.2010, the regulations opened for a possibility to use flammable insulation in a firewall, thru approved experiments which documents that the insulation will not contribute to the fire. On this basis Bjørn Vik from BMB arrived (the Norwegian fire protection cooperation within brick and concrete) to Gjøvik University Collage in November 2011. Vik told us about the changes in VTEK 10. We found this interesting and based our bachelor thesis on this. The fire tests took place at Weber Leca`s fire laboratory in Lillestrøm. The fire oven we used had an exposure area of 1 m x 1 m. The test we did qualifies for unauthorized small scale experiments, hopefully this will lead to further experiments and authorized tests. To investigate if flammable insulation can be used in fire walls, we did a case study to answer our questions. We selected in collaboration with Vik to test Leca Isoblokk 35 manufactured by Weber Leca. And concrete sandwich walls. Both of these products with flammable insulation. After conducting the fire tests, we concluded that Leca Isoblokk 35 with plaster on both sides met the requirements for a EI 120 firewall. The concrete tests, gave us alarming results. The concrete walls (17 and 18 days old and one 8 months old wall) did all early in the tests spall explosive. This led us to questioning how long curing time is necessary before a concrete wall is fire resistant.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbrannveggerno_NO
dc.subjectbrennbar isolasjonno_NO
dc.subjectTEK 10no_NO
dc.titleBruk av brennbar isolasjon i brannvegger: et casestudie av brannvegger i Leca og Betong med henholdsvis PUR og EPS som isolasjonno_NO
dc.title.alternativeCombustible insulation in fire Walls: a casestudie of fire walls in Leca and concrete with PUR and EPS insulationno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber93no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel