Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerke, Lars Magne
dc.contributor.authorChristensen, Kai Reimer
dc.date.accessioned2012-07-31T08:48:13Z
dc.date.available2012-07-31T08:48:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143419
dc.description.abstractNORSK: Oppgaven har som mål å finne svar på om det er større fare for et dårlig innemiljø, med utgangspunkt i byggfukt og muggsopp, i boliger bygget tradisjonelt, enn det er i industribygde boligmoduler og boliger bygget delvis industrielt ved hjelp av elementvegger. I vårt arbeid med rapporten har vi basert informasjonen på innhenting av faglitteratur, samt eget empirisk arbeid gjennom fuktmålinger og analyse av muggsopprøver fra et utvalg objekter. Objektene er et tilfeldig utvalg boliger under oppføring, delt inn i tre forskjellige kategorier etter hvordan de er bygget. Resultatene av målingene og analysene gir relativt klare signaler, men vi innser også at i et spørsmål som dette, blir utvalget vi har hatt mulighet til å bruke for snevert til å kunne gi et klart svar. Vi har med den bakgrunnen kommet frem til følgende konklusjon. Med det snevre utvalg en oppgave av denne størrelse gir oss mulighet til å benytte, kan vi ikke med sikkerhet fastslå at det er riktig å si at bygninger bygd på tradisjonelt vis, ute, i vind og regn / snø har større innklimaproblemer i form av sopp og byggfukt enn bygninger bygget under tak / i fabrikk, men vi kan si at vi har funnet forholdsvis klare indisier på at det kan være slik.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The purpose of this project is to find out if there are greater risks concerning mold and built in moisture in traditionally built houses, than in prefabricated modules and prefabricated element buildings. We have based our work in this project on existing literature and active field research, where we have measured moisture and analyzed the growth of mold, from a section of objects. The objects are a random selection of houses that are under construction that has been divided in to three different categories. The results of these measurements and analyzes gives us an indication but nothing solid. We also realize that the few buildings we have had at our disposal is well short of the number required to give us an answer that is statistically significant. We have on these results concluded with. We cannot say for certain that it is correct to say that traditionally built houses have greater problems concerning mold and built in moisture than the prefabricated modules and elements. But we have found circumstantial evidence that it may be true.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectinnemiljøno_NO
dc.subjectbyggfuktno_NO
dc.subjectmuggsoppno_NO
dc.subjectboligerno_NO
dc.titleByggemetodens innvirkning på innemiljøetno_NO
dc.title.alternativeDo the way we build our houses have effect on the indoors environmentno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber97no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel