Show simple item record

dc.contributor.authorNord, Bjørn Ivar
dc.contributor.authorSøderlund, Trond S.
dc.contributor.authorGrøtting, Mats T.
dc.date.accessioned2010-08-05T07:55:56Z
dc.date.available2010-08-05T07:55:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143399
dc.description.abstract”Boliger og næringsbygg, utenom industri, står i dag for ca. en tredjedel av norsk innenlands energibruk og har et CO2-utslipp på 1,6 millioner tonn, som tilsvarer ca. 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene”.(klimakur2020) Begreper som ”reduksjon av drivhusgasser”, ”global oppvarming”, ”energieffektivisering” og ”bærekraftig utvikling” er høyst aktuelle både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsket å se nærmere på energieffektivisering og hvordan dette påvirket økonomi og miljø i forhold til et samfunnsøkonomisk og et privatøkonomisk perspektiv. Vi valgte å sammenlikne to boligtyper, en bolig oppført etter den nye passivhusstandarden NS 3700 og en bolig oppført etter TEK-07. Vi valgte å gjennomføre energiberegninger og livssykluskostnader for boligene ved tre ulike lokasjoner i Norge, dette for å danne et godt vurderingsgrunnlag. Vi kom frem til at med våre forutsetninger var TEK-07 boligen det beste privatøkonomiske alternativet, mens samfunnsøkonomisk var passivhuset det beste alternativet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbyggeteknikken_US
dc.subjectpassivhusen_US
dc.subjectenergiberegningeren_US
dc.titleEnergi og økonomiske betraktninger av passivhus og TEK-07 boligen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532en_US
dc.source.pagenumber163 (med vedlegg)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record