Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Arild
dc.contributor.authorKjærås, Simen
dc.date.accessioned2010-06-25T11:19:54Z
dc.date.available2010-06-25T11:19:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143303
dc.description.abstractNORSK: De gamle grensesnittene er imidlertid godt forskanset bak tiår med bevist funksjonalitet og vanebygging. Det kan derfor være problematisk å fange interessen med noe som anses som lettsindig og unødvendig arbeid. Innen spill er imidlertid forventningene at opplevelsen skal være lettsindig, og man forventer å engasjere seg for å lære spillets regler og hvordan det best kan spilles, uten først å måtte bevise noen praktisk hensikt for øvelsen. Dette prosjektet har blitt utført på vegne av Simon McCallum, førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik, som tidligere har tatt del i utviklingen av et program for publikumskontrollerte AR-spill. Det prosjektet genererte positiv respons som oppmuntret bidragsyterene til videre arbeid. Koden for programmet viste seg imidlertid å være uhåndterlig og vanskelig å utvide videre. Dermed har hensikten for dette prosjektet i hovedsak vært å generere et håndterlig, utvidbart rammeverk som kan brukes til å gjenskape de spillene som ble demonstrert i det forrige prosjektet, men som også kan brukes til å lage andre, mer eller mindre lignende program og legge til rette for fremtidige utvidelser. Som et sekundært mål, mente vi å evaluere hurtig prototypeproduksjon av spill som en metode for å utføre eksperiment, ved å implementere et spill ved bruk av det genererte rammeverket, og måle reaksjoner fra test-publikum. Tertiært ønsket vi å utvide den grunnleggende funksjonen i rammeverket, dersom tidsrammen tillot det, hvilket ville legge til rette for produksjonen av mer sofistikerte spill.en_US
dc.description.abstractENGELSK: However, the old interfaces are firmly entrenched, and have worked for decades; it can be problematic to get people interested in something that seems like frivolous, unnecessary work. Games however, are expected to be frivolous and require the player to engage and exert themselves to learn the rules of the game and how best to play it, without having to first prove a practical purpose. This project has been completed on behalf of Simon McCallum, Senior lecturer at Gjøvik University College, who has previously taken part in developing a program for crowd controlled AR gaming. This generated positive responses, which left the contributors encouraged to perform further experiments. However, the codebase for the program proved unwieldy and difficult to extend. The purpose of this project was primarily to create a maintainable, extensible framework which could be used to recreate the games our sponsor had worked on previously, but which could also be used to create other, more or less similar programs and accomodate future extensions of the framework. Our secondary intent was to evaluate rapid game prototyping as a viable method for experiments, by implementing a game using the framework created and gauging the reactions of one or more test crowds. Tertiary was our intent towards using the extensibility to expand upon the base functionality if time allowed, allowing for more sophisticated games to be created.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectgame programmingen_US
dc.subjectAugmented Realityen_US
dc.subjectvideoen_US
dc.subjectcrowden_US
dc.titleAR Stadium Games - ARENA: Creating a framework for rapid prototyping of crowd controlled AR gamesen_US
dc.title.alternativeAR Stadium Spill - ARENAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428en_US
dc.source.pagenumber71 (med vedlegg)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record