Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnback, Per-Erik
dc.contributor.authorEikeland, Hanne
dc.contributor.authorFjeld, Marit
dc.contributor.authorSørensen, Atle
dc.contributor.authorTorgersen, Erik
dc.date.accessioned2008-08-25T10:45:07Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143249
dc.description.abstractProsjektet har blitt gjennomført etter ønske fra Hjemmet Mortensen Trykkeri, som har behov for et vurderingsgrunnlag mot sitt videre arbeid med JDF. Gruppen har gjort en kartlegging av bedriftens arbeidsflyt, som danner grunnlaget for rapporten. Rapporten inneholder også en modellering av bedriftens arbeidsflyt for å gi en grundigere forståelse av formatets muligheter. Videre er det gjort en vurdering av nytten og muligheten ved en innføring av JDF i de ulike avdelingene i HMT. For hver avdeling beskrives generelle muligheter samt at det gis en anbefaling for valg av platfform som kan gi bedriften en JDF-arbeidsflyt. I CTP-avdelingen er det også foretatt en grundigere vurdering av JDF opp mot viktige knutepunkter. Rapporten drøfter også generelle fordeler og ulemper i forhold til JDF i dag. Rapporten skal ikke konkludere på vegne av HMT, men gi anbefalinger og grunnlag for egen vurdering. Gruppen anbefaler HMT å starte sin JDF-implementering i førtrykk, der investeringene er mindre, samtidig som mulighetene er størst i dag. Videre vil en integrering av trykk og ferdiggjøring i en digital arbeidsflyt følge naturlig. De største mulighetene ved JDF kommer først frem ved en helhetlig JDF-arbeidsflyt.en
dc.format.extent7989306 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectdigital arbeidsflyten
dc.subjectgrafisk industrien
dc.subjectkartleggingen
dc.subjectJDFen
dc.titleInnføring av JDF : muligheter og kraven
dc.title.alternativePossibilities and demands for implementing JDFen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record