Show simple item record

dc.contributor.authorEngum, Marianne
dc.contributor.authorMyklebust, Stine
dc.contributor.authorJacobsen, Anne Helene
dc.contributor.authorEndresen, Petter
dc.date.accessioned2007-08-27T08:29:14Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143227
dc.description.abstractNORSK: Prosjektet ble gjennomført etter ønske og behov fra Mediehuset GAN AS. Deres ønske var å få kartlagt markedet for Web-to-print da de selv skal utarbeide en løsning. Prosjektgruppen har kartlagt markedet ved å utføre en grundig markedsundersøkelse blant et segment av Mediehuset GAN sine kunder. Det er også blitt gjennomført dybdeintervjuer blant brukere av eksisterende løsninger, og av utviklere. Rapporten inneholder en kartlegging av ordregangen hos Mediehuset GAN slik den er i dag, og hvilke muligheter som ligger i Web-to-print. De ulike byggesteinene en Web-to-print løsning er bygget opp av er forklart, og fordeler for kunden er nøye gjennomgått. I analysen av markedsundersøkelsen er også fremtidige Web-to-print kunder kartlagt. Noen eksisterende Web-to-print løsninger er presentert sammen med flere case studies innen eiendomsbransjen. Prosjektet diskuterer det norske markedet med hensyn til utviklingen innen Web-to-print. På grunnlag av resultatene har prosjektgruppen gitt sin anbefaling til en fremtidig Web-to-print løsning.no
dc.description.abstractENGELSK: This report is written in response to a growing need for employer Mediehuset GAN AS to develop its own Web-to-print solution in response to market and customer demands. The project group based the conclusions of the report on the results of a survey that was emailed to several of the employer’s customers. In addition, the project group interviewed many of the users of existing solutions and the developers of those solutions. The report includes a chapter describing the employer’s current workflow and the type of opportunities the Web-to-print technology offers. It also includes a detailed explanation of the cornerstones of the solutions and the advantages to the enduser. In the survey analysis, the project group identified future Web-to-print customers. The report presents Web-to-print solutions with several case studies of users in the real estate industry. Also included in the report is a discussion of Norwegian trends regarding the development of Web-to-print solutions. Based upon the survey results, the project group has written their recommendation of executable functionality. Implementing a Web-to-print solution is a major step toward total digital workflow, which would be a major benefit for the employer.en
dc.format.extent4312870 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskolen i Gjøviken
dc.subjectgrafisk industrien
dc.subjectelektronisk publiseringen
dc.subjectproduksjonsledelseen
dc.subjectmultimedieteknikken
dc.titleWeb-to-print mot markedeten
dc.title.alternativeWeb-to-printen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record