Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEdvardsen, Anders
dc.contributor.authorKristiansen, Roy Martin
dc.date.accessioned2012-07-02T12:29:22Z
dc.date.available2012-07-02T12:29:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143212
dc.description.abstractNORSK: Oppdragsgiver for denne bacheloroppgaven er stiftelsen FIRST Scandinavia som har et formål om å oppmuntre barn og unge til å utvikle teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. Som en forlengelse av dette arrangerer stiftelsen årlig teknologi- og forskningskonkurransen FIRST LEGO League Scandinavia – som kan følges hjemmefra, direkte over internett. FIRST Scandinavia ønsker ideer og løsningsforslag for hvordan de kan styrke mediedekningen av konkurransen, og som effekt bli bedre på medieproduksjoner av fremtidige skandinaviske finaler. Gruppen har avdekket hvilke motivasjonsfaktorer som får brukere til å konsumere medieinnhold. Det ble utarbeidet et løsningsforslag for hvordan en applikasjon for smarttelefon kan styrke brukeres opplevelsen av skandinaviske finaler, og hvordan medieproduksjoner må utformes for å muliggjøre applikasjonens funksjonalitet. I denne rapporten presenteres det et løsningsforslag som gruppen mener vil bevise at eksisterende utfordringer kan løses, og inspirere FIRST Scandinavia til å ta jobben med å forbedre fremtidige medieproduksjoner av FIRST LEGO League Scandinavia.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The employer of this bachelor project is FIRST Scandinavia, an ideal foundation whose purpose is to encourage children to develop technical and scientific expertise. As an extension of this, the foundation annually organizes the technology and research competition FIRST LEGO League Scandinavia - which can be viewed at home, live over the internet. FIRST Scandinavia wants ideas and solutions for how they can strengthen the media coverage of the competition, and effectively improve media productions of future Scandinavian finals. The group identified a set of motivators that get users to consume media content. A solution was proposed for how an application for smart phones can enhance the users experience of Scandinavian finals, and how the media production must be designed to enable the functionality of the application. This report proposes a solution that the group believes will prove that the existing challenges can be solved, and inspire FIRST Scandinavia to improve future media productions of FIRST LEGO League Scandinavia.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmediedekningno_NO
dc.subjectapplikasjonno_NO
dc.subjectsmarttelefonno_NO
dc.titleFremtidens medieproduksjon av FIRST LEGO Leagueno_NO
dc.title.alternativeThe future media production of FIRST LEGO Leagueno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428no_NO
dc.source.pagenumber188no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel