Show simple item record

dc.contributor.authorThorstensen, Thea
dc.date.accessioned2012-07-02T10:35:13Z
dc.date.available2012-07-02T10:35:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143208
dc.description.abstractNORSK: Amandusprisen er en prisutdeling for unge filmskapere. TV-sendingen produseres av TV-fagstudenter på Høgskolen i Lillehammer (HiL). Til tross for det mangfoldet av digitale tjenester og verktøy for samhandling som finnes i dag, ser Amandusproduksjonen i liten grad ut til å benytte og utnytte ny teknologi for samhandling i arbeidsprosessen og produksjonen. Medieproduksjoner i dag er hovedsakelig delt opp i tre faser, preproduksjon, produksjon og postproduksjon. De ulike fasene krever forskjellige former for samarbeid. Min generelle oppfatning av fasenes verktøy og prosesser er som følger: – I preproduksjonsfasen er det vanlig å benytte mye e-post og møter, i tillegg til et slags lagringsverktøy for produksjonsdokumenter. – I produksjonsfasen blir det viktigere med rask tilbakemelding og dermed benyttes mye telefon og fysisk kontakt. Sosiale medier brukes også i denne fasen for kommunikasjon ut mot publikum. – I postproduksjonsfasen er det teknisk redigering og en evaluering som gjenstår, denne evalueringen blir benyttet til forbedring av produksjonen eller glemt eller. Medieproduksjoner som Amandus har stort forbedringspotensial når det kommer til lagring og organisering av dokumenter, kunnskapsoverføring, innholdsproduksjon samt kommunikasjon og samhandling innad i produksjonen og ut til publikum. Ved å samle alle dokumenter på et sted, velge åpne løsninger for informasjon og kunnskap samt utnytte sosiale medier, vil dette bidra til en dynamisk og selvgående produksjon, med spisset innhold til seerne og muligheter for utvikling fra år til år.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Amandus is an award-show for young filmmakers. The TV broadcast is produced by TV-students at Lillehammer University College. Despite the variety of digital services and tools for collaboration available today, the Amandus production doesn’t seem to take advantage of new technology for interaction in the work process and the output. Media productions today are mainly divided into three phases, preproduction, production and post-production. The different phases require different forms of cooperation. My overall opinion of the tools used in the different phases are: – In preproduction it is common to use e-mails and meetings as well as some kind of storage tool for the production-documents. – In the production it becomes more important with fast response and therefore telephone and physical contact is more used in this phase. – In the post-production it is a technical editing and an evaluation left to be done. This evaluation will be used to improve future productions or forgotten. Media productions such as Amandus, has great potential for improvement when it comes to storage and organization of documents, transfer of knowledge, content production and communication and interaction within the production-team and out to the viewers. By collecting all documents in one place, choose open solutions for information and knowledge in addition to take advantage of the social medias, will contribute to a dynamic production with contend made for the viewer and opportunities for improvement from year to year.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdigitalt samarbeidno_NO
dc.subjectsosiale medierno_NO
dc.subjectfilmproduksjonno_NO
dc.subjectproduksjonsfaserno_NO
dc.titleDigitale samhandlingsverktøy i medieproduksjonerno_NO
dc.title.alternativeDigital Collaboration tools in media productionsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Databases and multimedia systems: 428no_NO
dc.source.pagenumber82no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record