Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJahren, Magnus
dc.contributor.authorIversen, Lars Andreas
dc.date.accessioned2010-06-29T07:52:45Z
dc.date.available2010-06-29T07:52:45Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143179
dc.description.abstractNORSK: Denne rapporten inneholder beskrivelsen av en prosess, basert på problemstillingen; Hvilke midler trenger vi for å gjennomføre produksjonen av en langfilm, basert på manusskriptet «Underdogs», for et kommersielt nivå og med hvilken metode kan to underdogs skaffe til veie de nødvendige midler, og klargjøre prosjekt til videre produksjon? Der vi har sett på mulighetene for planlegging av søknad, alternativ fremgangsmåte og medieproduksjon. Målet har vært å dokumentere våre erfaringer og dele dem med leseren. Fremgangsmåten har vært basert på tett samarbeid i gruppen, men også individuell delegering av arbeidsoppgaver. Leseren vil gjennom rapportens løp, få innsikt i vår oppfatning av hvordan man kommer seg opp og frem i norsk filmbransje. med søknad om økonomisk støtte til videre produksjon som hovedfokus. Våre funn gjennom arbeidet med denne hovedoppgaven er at vi som søkere, ikke på alle punkter oppfyller de krav som er gitt av Norsk Film Institutt (NFI), men vi vil gjennom oppgaven drøfte alternative metoder for å kunne realisere en filmatisering av et manusskript man er i besittelse av.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This report contains the description of a process, based on the problem; what kind of resources do we need to accomplish the production of a feature film, based on the manuscript "Underdogs", on a commercial level? Further, how can two "Underdogs" provide the necessary resources for the task, and prepare the project for continuing production? What we have been focusing on is the possibility that lies within: planning the applications, alternative approaches and media production. The aim has been to document our experiences and share them with the reader. The procedure has been based on a close cooperation in the group, but also individual delegation of tasks. The reader will, through the report, get an insight in our understanding of how to get themselves up coming in the Norwegian Film Industry, with the main focus on applications for financial support to continuing production. Our main conclusion after working with this project, is that we as applicants do not meet all the requirements given by Norwegian film Institute, but we will through the report discuss alternative methods to get to realize filming of a manuscript you have in your possession.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmedieproduksjonen_US
dc.subjectfilmbransjenen_US
dc.subjectfilmproduksjonen_US
dc.titleStøtt en underdogen_US
dc.title.alternativeSupport your underdogen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423en_US
dc.source.pagenumber121 (med vedlegg)en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel