Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Jenny
dc.contributor.authorPedersen, Siri
dc.date.accessioned2007-06-13T08:09:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143111
dc.descriptionSammendrag på engelsken
dc.description.abstractNORSK: Vår oppdragsgiver, Animidas, holder til på Odderøya i Kristiansand og er et ansvarlig selskap med delt eierskap mellom to brødre; Lyder og Åsmund Janøy. Animidas arbeider i dag med både trykksaker til det lokale reklamemarkedet og med animerte produksjoner til TV‐markedet. Prosjektet er gjennomført etter et ønske fra oppdragsgiver om å etablere seg som en foretrukket leverandør av animasjon til TV‐markedet. Animidas hadde ingen strategi for hvordan de skulle gjøre dette og ville gjerne at vi skulle ta del i denne prosessen. Prosjektgruppen ønsket derfor å kartlegge innkjøpsprosessene til TV‐kanalene og hvilke forhold som avgjør innsalget av en produksjon. Ved å intervjue produksjonsselskapene ønsket vi å kartlegge hvilke behov det er for animasjon, og hvilke krav de stiller til leverandører. Ved å knytte teori opp mot de empiriske funn fra disse undersøkelsene, ønsket vi å bidra til at oppdragsgiver skulle få en plattform for videre vekst og utvikling i dette markedet. Animidas må lede bedriftens nøkkelprosesser, som utviklingen av nye produksjoner til ulike segmenter, og levere til riktig tid med riktig kvalitet, på en måte som overgår kundens forventning. Ved å ha en gjennomtenkt strategi og visjon for fremtiden skal Animidas ta det første steget på vei til å bli en foretrukket leverandør av animasjon til TV‐markedet.no
dc.description.abstractENGELSK: Our employer, Animidas, is located on Odderøya in Kristiandsand, and the ownership is divided between to brothers; Lyder and Åsmund Janøy. The main tasks for Animidas is both printed matter to the local commercial market and animated production to the TV-market. Lack of strategy how to accomplish their goal; Animidas wanted some help in this process. It was therefore necessary for the project group to map the TV-channel’s purchase process and which relations that determines the sale of a production. By interviewing the production companies, our wish was to map the needs for animation and the demands they give to their suppliers. By bundling up theory and the empirical results from these surveys, we hoped to give Animidas a platform for further growth an development in the market. Animidas have to lead key processes; such as the developments of new productions to different segments, and deliver with quality within time which should surpass the client’s expectations. A clear and thoroughly thought strategy and vision for the future, Animidas shall take the first step on their way to become a preferred supplier of animation to the TV-marketen
dc.format.extent794590 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectmediemanagementen
dc.subjectmarkedsføringen
dc.subjectkvalitativ undersøkelseen
dc.subjectstrategien
dc.subjecthandlingsplanen
dc.titleNye markeder: strategiske valgen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record