Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Jan Olav
dc.contributor.authorJahr, Trond Haslev
dc.date.accessioned2007-06-13T08:17:15Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143090
dc.descriptionSammendrag på engelsken
dc.description.abstractNORSK: Prosjektet har som mål å kartlegge markedsutviklingen til digitaltrykk frem til i dag, og de neste 3-5 årene. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Joker Grafisk som oppdragsgiver siden de nylig har investert i digitaltrykk. Oppgaven skal være en utredning om, og kartlegging av markedet og hvordan man kan utnytte mulighetene i dette markedet best mulig. Som en del av oppgaven har vi også sett på hvordan digitaltrykk skiller seg fra offset som trykkmetode, både positivt og negativt. Den største og viktigste forskjellen fra offset til digitaltrykk er muligheten til å trykke med variabel data. Lavere opplag og kravene til kortere leveringstider favoriserer også digitaltrykk som trykkmetode. Ut ifra våre undersøkelser konkluderer vi med at utviklingen til digitaltrykk fortsatt er i startfasen, og vi ser at trykkeriene ennå ikke har oppdaget alle mulighetene digitaltrykk åpner for. Verdiskapning rundt trykksakene vil være essensielt for å oppnå god lønnsomhet i fremtiden. Oppgaven konkluderer ikke på vegne av Joker Grafisk hvordan man skal oppnå suksess med digitaltrykk. Men prosjektet er en innføring og et hjelpemiddel til hvordan grafiske bedrifter kan se mulighetene med digitaltrykk.no
dc.description.abstractENGELSK: The aim of the project is to survey the evolution of the digital printing market, and it’s direction the next 3 to 5 years. Joker Grafisk was chosen as a project partner as they have recently invested in digital printing technology. This project is meant to be a survey of the market, and how to make the best possible use of the opportunities in this market. As a part of our work we also studied the differences, both positive and negative, between digital and offset printing technologies. The main difference between offset and digital print is the possibility of variable data printing. Smaller printing jobs and demands for shorter time of delivery also puts digital print in favour of the offset printing technology. Our study indicates that digital print is still in its infancy. Our understanding is that the graphic industry has yet to discover all the opportunities digital printing technology has to offer. In the future, value added services to the products, will be essential to increase the profitability. This project does not conclude on behalf of Joker Grafisk on how to make success with digital printing technology. However, the project is meant to be an introduction, and a helping tool, for the graphic industry to better see what opportunities the digital printing technology may offer.en
dc.format.extent1179621 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectmediemanagementen
dc.subjectdigital trykken
dc.subjectmarkedsutviklingen
dc.titleMarkedsutvikling: digitaltrykken
dc.title.alternativeDevelopment of the digital printing marketen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Food science and technology: 600::Industrial and product design: 640en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel