Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOtterbech, Rolf
dc.contributor.authorØksendal, Vidar
dc.date.accessioned2009-06-11T09:05:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143083
dc.description.abstractNORSK: Leverandørene av prøvetrykksystemer i Norge har mange forskjellige systemer. Dette skaper problemer for de mange grafi ske bedriftene som ikke vet hvilke standarder de skal velge. I Europa er det prøvetrykksystemer som er i stand til å tilfredsstille ISO 12647-2 og ISO 12647-7. Vår oppdragsgiver, Fargelaboratoriet ved Høgskolen på Gjøvik, vil kunne nyttiggjøre seg en undersøkelse og kartlegging av de forskjellige prøvetrykksystemene som leverandørene tilbyr på det norske markedet. Prøvetrykksystemene ble testet mot ISO 12647-7 og viser hvilke systemer som helt eller delvis oppfyller ISO-kravene. Av de leverandørene vi samarbeidet med så var det et fåtall som greide å produsere et prøvetrykk som var innenfor disse internationale kravene. Om bedriftene tar i bruk godkjente ISO-systemer vil de kunne redusere makulaturprosenten for prøvetrykkark og trykkark og øke omsetningen (DBI) på grunn av høyere kvalitetsoppnåelse og effektivitet.en
dc.description.abstractENGELSK: The suppliers of proof systems in Norway has many different systems. This creates problems for companies that do not know what standards they should choose. In Europe there are proof systems that are able to meet ISO 12647-2 and ISO 12647-7. Our client, Color Laboratory at University College in Gjøvik, will be able to make use of a survey and mapping of the different proofi ng systems that vendors offer for the Norwegian market. Proofi ng systems were tested against ISO 12647-7 and shows which systems that fully or partially meet the ISO requirements. Of the vendors we worked with were a few who managed to produce a proof that was within these international requirements. If companies adopt ISO-approved systems will be able to reduce makulaturprosenten for prøvetrykkark and trykkark and increase revenue (DBI) on the basis of achieving higher quality and effi ciency.en
dc.format.extent2811280 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectprøvetrykken
dc.subjectfargestyringen
dc.subjectLABen
dc.titleEvaluering av prøvetrykksytemeren
dc.title.alternativeEvaluation of Proof systemsen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Food science and technology: 600::Industrial and product design: 640en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel